SCB: S och v får egen majoritet

Publicerad:
Uppdaterad:

Regeringspartierna får bara 39,9 procent

Socialdemokraterna och vänsterpartiet får egen majoritet i SCB:s stora partisympatiundersökning.

Regeringspartierna får tillsammans bara 39,9 procent.

Det är en statistiskt säkerställd minskning med cirka 8,3 procentenheter sedan riksdagsvalet, men inte någon säkerställd förändring jämfört med SCB:s majundersökning.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet skulle få en egen majoritet med cirka 51 procent om det varit val i november. Det är en statistisk säkerställd ökning med cirka 1,1 procentenhet sedan majmätningen och med cirka 10,2 procentenheter sedan valet. Tillsammans med miljöpartiet får oppositionen 56,2 procent.

Moderaterna tappar

Socialdemokraternas uppgång har stannat av. Jämfört med majmätningen noteras inte någon säkerställd förändring. Om det hade varit val i november hade partiet fått 45,9 procent av rösterna. Jämfört med riksdagsvalet är det en säkerställd uppgång på över 10 procentenheter.

Moderaterna fortsätter att tappa. Partiet hade fått 22,6 procent i november, en säkerställd minskning på upp till 2 procentenheter sedan majmätningen.

Kd klarar spärren

Folkpartiet har återhämtat sig något och skulle ha fått 6,5 procent, en ökning på cirka 1 procentenhet jämfört med maj.

Centerpartiet noterar ingen säkerställd förändring sedan i maj och hamnar på 6,2 procent. Kristdemokraterna klarar riksdagsspärren och hamnar på 4,6 procent, inte heller det någon säkerställd förändring sedan i maj.

Vänsterpartiet skulle ha fått 5,1 procent i november, vilket inte är någon signifikant förändring sedan i maj. Miljöpartiet hamnar på 5,2 procent, inte heller det någon säker förändring.

Gruppen övriga partier får 3,9 procent i SCB:s mätning, ingen säkerställd förändring. Det största partiet i gruppen är Sverigedemokraterna, som svarar för ungefär tre fjärdedelar av rösterna.

Vänsterpartiet - Stabilt

Vid val i november 2007 skulle vänsterpartiet ha fått 5,1 procent av rösterna. Jämfört med maj kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras, men jämfört med riksdagsvalet 2006 har vänsterpartiets andel minskat med mellan 0,2 och 1,2 procentenheter.

Publicerad: