Fem fångar kan få längre straff

NYHETER

Misstänkta för skadegörelse och hot efter upplopp

Foto: Under upploppet på Kirsebergsfängelset löpte fångarna amok och fem av dem misstänks nu ha misshandlat en väktare.

Fångarna slog sönder allt i sin väg och misshandlade en väktare. Nu misstänks fem av dem för brott.

– De slog på honom med stänger, säger anstaltschef Anders Backman.

Skadegörelse och hot mot tjänsteman är brottsrubriceringen mot fem fångar som deltog i upploppet på Kirsebergsfängelset. Polisen utreder brott och utesluter inte förlängda straff.

– De har hotat och misshandlat personal, säger Anders Backman.

Vårdare skakade

De två vårdare som råkade illa ut uppges inte ha några fysiska skador. Däremot är de skakade av händelsen.

Backman uppskattar att det lösöre som förstördes är värt mellan 10?000-20?000 kronor. Men den stora kostnaden är lokalerna som måste totalrenoveras.

– De slog sönder allt i sin väg; möbler, toaletter, tv-apparater, el- och vattenledningar. Det var vatten överallt.

Ny anstalt i Skåne

Efter incidenten i Kirseberg kräver kriminalvårds generaldirektör Lars Nylén en ny anstalt i Skåne. Fängelset i Kirseberg är omodernt och bör läggas ner.

– Vi kan inte bygga på det yttre säkerhetsskydd vi skulle vilja ha. Då får vi spränga hus i Malmö.

Avdelningen som vandaliserades igår inhyser anstaltens besvärligaste fångar. Med ett nytt fängelse ska Skåne ta hand om fler sådana fångar.

Vanligt med anstaltsbråk

Martin Ekelund, Nadia Bhere