”Sahlin skymfar LO:s medlemmar

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: SVT

NYHETER

Aftonbladet.se följer och refererar den första direktsända debatten mellan socialdemokraternas ledare Mona Sahlin och statsminister Fredrik Reinfeldt.

Debatten är i gång.

– Debatten är själva syret i demokratin, inleder Mona Sahlin med.

– Det ska bli skönt att få debttera med varandra ostört, säger Fredrik Reinfeldt.

Inför debatten har Svt:s Agenda frågat tittarna vilka favoritämnen man vill se Sahlin och Reinfeldt debattera. På topp hamnade jobben och sysselsättningen som 20 procent ville höra Reinfeldt och Sahlin prata om.

Varför lyckades socialdemokraterna inte skaffa fler jobb när de satt vid makten?

– Det vi inte lyckades med är de som stod längst utanför arbetsmarknaden – de som fortfarande inte får chansen. Det är dem vår jobbpolitik handlar om, svarade Mona Sahlin. Nu när ekonomin är stark är jag rädd för att vi misslyckas att utnyttja den starka tillväxten.

– Jobben kommer brett över hela landet, säger Fredrik Reinfeldt. Det nya är att vi har en politik som sänker trösklarna även för dem som inte får arbete ens i högkonjunktur. Var femte minut kan vi räkna in en ny som får jobb, slog han fast.

– Det jag inte kan förstås är hur Sveriges konkurrenskraft gynnas av hushållsnära tjänster istället för fler i utbildning. Hur gynnas vi av färre på högskola än att man sänker skatterna för såna som dig och mig, undrade Sahlin.

– När vi nu når sysselsättningsmålet så når vi fram till grupper som har svårt att hävda sig. Det handlar bland annat om att uppmuntra kvinnor att skaffa jobb, svarade Reinfeldt bland annat.

– Det jag kommer fortsätta att bekämpa fram till valet 2010 är hur du får ihop att sänkt a-kassa kan ge fler jobb? De orättvisa delarna av politiken är lika orättvisa i dag som för ett år sedan. Och du har mage att säga att kvinnorna ska komma in och jobba mer. Du och din regering är övertygad om att ökade klyftor ökar driftkraften för jobb. Jag tror mer på att man håller ihop samhället, sa Sahlin.

Hon fortsatte med att kritisera regeringen för orättvis fördelning. Hon menade att det är de som har det bäst och bor störst och dyrast som får de största skattelättnaderna.

– Du vill gärna sända den signalen. Men det är de som sitter i radhus i Västerås, såna som jobbar inom hemtjänsten och på sjukhus som får sänkt skatt och det leder till fler jobb. Med höginkomsttagare avser ni människor som tjänar från 19 000 kronor och uppåt. Jag tror inte på försäkringssystem som beskrivs som bryggor mellan olika jobb, när det finns exempel på de som använt a-kassan som en livslång försörjningsväg. Utanförskapet växte på grund av att systemen var generösa och utan kontroll. De var helt utom kontroll. Det gjordes alldeles för lite att åtgärda detta. Det är ett dålilgt sätt att ta hand om människor. Alla människor kan jobba, med rätt anpassning, säger Fredrik Reinfeldt.

– Det finns ingenting som är så viktigt för ett samhälle som att människor har arbete. Men då är frågan varför analysen skiljer så mycket mellan dig och mig. Du säger att vi som har jobb ska få ökad drivkraft med mer pengar. Men den som inte har jobb ska få drivkraft genom mindre ersättning. Nu har vi möjlighet att rusta dem som står i utanförskap och ge dem en bättre chans. Den enda Reinfeldeffekten är alla dem som tvingats ut ur a-kassan, slår Mona Sahlin till med.

– Jobben växer fram och långtidsarbetslösheten bland ungdomar har nära nog halverats. Det här med åtgärder är ett sätt att fixa med bokföringen, tycker Reinfeldt.

Skolan

Hur kommer det sig att skolan visar dåliga resultat?

– Det vi vill göra nu är att ge skolorna i förortsområden större resurser och se till att kommunerna får större möjligheter, svarar Mona Sahlin.

Vad gör ni för att förbättra resultaten?

– Det vi tror man ska göra är att bygga från grunden, byggsten för byggsten. Vi måste ha bättre pedagogiskt innehåll i förskolan och bättre läs- och skrivundervisning från unga år. Vi behöver satsa på lärarnas utbildning och föra fram attityden att det är fint att jobba med händerna. Vi vill starta yrkesprogram, sida vid sida med de teoretiska utbildningarna, säger Fredrik Reinfeldt.

– Jag vill ge en eloge till Fredrik Reinfeldts sätt att beskriva behoven och jag håller med om att det måste skapas bättre förutsättningar i skolans. Jag tror inte den synen skiljer utan snarare hur man kommer dit, säger Mona Sahlin. Kommunerna klarar av att driva skolorrna – i stort sett. I Stockholms kommun lovade borgarna att satsa på skolan men istället blev det sparbeting. För att komma till lugn och ro för lärare och elever är det viktigt att vi tar debatten.

– Vi vill öppna för att starta yrkesriktiga program. Jag har varit på många arbetsplatser där man säger att de som gått yrkesprogram kan för lite. Det behövs mer av praktiskt kunnande och också möjligheten att komma in på arbetsplatserna och lära sig mer, säger Reinfeldt.

– Den utvecklingen var väl förberedd på den socialdemokratiska tiden. Vi måste utveckla de praktiska inriktningarna. Men det det råder diskussion om är vuxenutbildningen. Ska man bygga upp skolan och gymnasieskolan så måste det finnas vägar även för de som inte klarar utbildningen just det året, tycker Sahlin.

– Vi måste se till att eleverna lär sig det de ska, när de ska, säger Reinfeldt.

– Betyder det att Pelle bara ska ha en chans om han bara klarar sig i skolan? Det kan hända mycket i en familjs liv,säger Mona Sahlin.

– Jag har också varit skoltrött, så absolut. Men det jag försöker säga är att det är viktigt att få ner de 20-25 procenten som inte klarar sig. Skolan har tappat fokus på kunskaper, anser statsministern. Vi ska akta oss för att skapa stora motorvägar bredvid samhället där människor hamnar.

Sjukvården

När ska man få den hjälp man har rätt till?

– Sverige är ett land där man ökat livslängden väldigt mycket. Det finns grupper som har haft svårt att alltid få den vård som de har rätt till att kräva i rätt tid, framförallt de äldsta i samhället, säger Mona Sahlin.

– Vi är alla imponerade av kvalitén när man väl kommer fram. Men frågan är varför det tar tid att komma fram. Drivkraft spelar roll även här. Det måste bli tydligare för personalen att patienten spelar roll. Men den utvecklingen störs av att allting styrs uppifrån inom sjukvården. Den är extremt toppstyrd och för lite intresserad av patienterna, säger Reinfeldt.

– Att eftersträva en plattare organisation tror jag är helt riktigt och det arbetet har också pågått under lång tid. Det är de ansvariga politikernas ansvar att det sker, säger Mona Sahlin. Vården måste var möjlig att få, lika för alla.

– Vi vill ge ökad makt till patienterna. Kanske behövs det en patienträttighetslag, som vi har lovat väljarna att ta fram. Vi vill göra det enklare för patienterna att ta sig fram i sjukvården. Det tänker vi genomföra under mandatperioden.

– Jag tycker vi ska ha en solidarisk sjukvård. Det är inte plånboken som ska avgöra. Men det är ett område där vi har stor kunskap i Sverige. Det är en framtidsbransch. Jag tror att mångfald utvecklar sjukvården, tycker Fredrik Reinfeldt.

– Det finns väldigt många privata entrepenörer inom sjukvården som har tillfört vården väldigt mycket. Men därifrån till att ta bort stopplagen mot att sälja sjukhusen är att nå gränsen för den socialdemokratiska politiken, säger Mona Sahlin. Det här är en ideologisk diskussion.

Äldreomsorgen

Hur tänker ni agera för att fler pensionärer ska få rätt boende?

– Det måste fram fler typer av boende, säger Reinfeldt. Men att vara äldre i Sverige i dag är inte enhetligt. Många är fullt friska och fyller ut det svenska samhället, man jobbar, tar hand om barnbarn, reser och sköter mycket ideellt arbete. Det man då efterfrågar är en gradvis ökad hjälp i takt med att man blir äldre. Men i realiteten fungerar det så att man är ganska skröplig när man kommer in exempelvis på gruppboende. Att bygga ut systemet tar sin tid men det kommer fram fler platser, säger statsministern.

– För ett antal år sedan var det många som uttryckte att man ville bo kvar hemma istälelt för på ålderdomshem. Men den utvecklingen gick för långt. Nu behövs det fler anpassade boenden för många äldre. Vi behöver fler hyreslägenheter så att man kan flytta från sin stora villa till en mindre lägenhet. Pensionärernas ekonomi påverkas också. Nu sänker regeringen skatten på inkomster, men då halkar pensionerna efter, kritiserar Sahlin.

– Vi har inte råd med allt. Den bästa politiken för äldre som inte jobbar är att se till att yngre kan göra det. Det finns en koppling mellan den svenska ekonomin och de svenska pensionerna, säger Reinfeldt.

– Det kommer inte 60 000 jobb bara för att de arbetslösa får en sämre ekonomi. Ni hade råd att ta bort förmögenhetsskatten men inte att låta de äldre få del av de goda tider som Sverige är inne i?

– Får jag bara påpeka att s accepterat större delen av jobbskatteavdraget, säger Reinfeldt.

– Tyvärr är ni regering i tre år till. Jag förstår långt in i mitt hjärta att det inte går att ändra i systemen hur mycket som helst. Vi ska försöka göra systemen rättvisa och höja a-kassan till 80 procent. Vi ska vi höja skatten för de höga inkomsterna, visst ska vi höja a-kassan, svarar Sahlin. Vi sänker också egenavgiften till a-kassan. Det finns något som heter solidaritet som går djupt in. Om jag får sänkt skatt till priset av att de som är sjuka och arbetslösa får det sämre så vill jag inte vara med.

– Det är ni som knackar på dörren till LO-familjerna och vill ta deras pengar.

– Vi ska knacka dörr i många familjers hem och berätta för dem att de inte kommer drabbas av någon skattechock om vi vinner valet. När vi närmar oss nästa val ska jag tydligt presentera vårt alternativ.

– Vi värdesätter välfärdssatsningar, mer resurser till skola och vård och äldreomsorg... säger Reinfeldt

– Och mer till förmögna och redan rika...fyller Sahlin i.

Debatten avslutade med att debattörerna fick hålla varsitt anförande. Mona Sahlin först:

– Det har varit en viktig och spännande debatt. Vi har visat att politik är viktigt och på riktigt. Det finns orättvisor som går långt utöver de svenska. Jag skulle vilja att alla som ser det här också tänker på Burma och deras kamp för demokrati. Där pågår orättvisor som jag tycker vi ska diskutera även här i Sverige.

Sedan Fredrik Reinfeldt:

Vi valde inte de kortsiktiga lösningarna eller det som på kort sikt ökar vår popularitet. Vi valde de svåra besluten först. Vi ville ta ansvar för Sverige och svensk ekonomi. Det är så man bygger ett samhälle starkt - att jobben blir fler. Det ger mer resurser till viktig välfärd och högre pensioner och en ökad klimatomställning. Vårt arbete har just börjat.

aftonbladet.se

Publicerad: