Linköpingsstudenter får snabbt jobb

NYHETER

Pluggar du på Linköpings universitet? Bra, för här får många studenter snabbt arbete efter examina.

Högskoleverket har kartlagt vilka lärosäten i landet där studenterna snabbbast etablerar sig på arbetsmarknaden inom 1 till 1,5 år efter avslutade studier. I undersökningen hamnar Linköpings universitet bland toppskitet, tilllsammans med högskolorna i Borås och Skövde och Örebro universitet.

Vård och skola ger jobb

Högskolor med ett profilerat utbildningsutbud inom vård och skola hamnar högt eftersom lärare och vårdutbildade är de som generellt sett snabbast får jobb efter avslutade studier. Viktigt är också närhet till någon av storstäderna Stockholm eller Göteborg.

— I Borås, Jönköping och Linköping har man en tydlig ambition att underlätta och stimulera studenternas övergång från studier till arbete, vilket verkar ha lönat sig, säger Torbjörn Lindqvist, utredare på Högskoleverket i ett pressmedelande.