Vad gör du åt klimathotet?

NYHETER

Eva Bengtson Skogsberg (m)

Utsläpp av växthusgaser påverkar vårt klimat.

Vad gör politikerna åt det?

Foto: Eva Bengtson Skogsberg (m)

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– Människor bör göra vad de kan för att minska den globala uppvärmningen. Sopsortering och återanvändning är enkla saker som alla kan göra.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläpp av växthusgaser?

– Viktigast är att man arbetar internationellt med utsläppsfrågan och att möjlighet ges till forskning och utveckling.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen?

– Kraftig sänkning på miljövänligt drivmedel är nog bättre.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM