"Den svårbegripliga bloggosfären"

Bloggar ska inte ersätta traditionell media

Politiska bloggar är en flopp. Det hävdar Kent Asp professorn i journalistik i en artikel i Dagens Nyheter.

Och nu går svenska blogagre i taket på grund av hans uttalande.

”Egentligen har de inte fattat ett dugg av vad bloggar är” skriver Kulturbloggen.

I en artikel i DN har man undersökt de politiska bloggarnas roll i samhället. Både journalistprofessor Kent Asp och kollegan Magnus Fredriksson beskriver bloggen som ”en ny tappning av de politiska samtalen man tidigare förde på Konsum.”

Vidare i artikeln säger Fredriksson att han inte tror på internet som ett slags demokratins flaggskepp. ”Bloggen gör bara att vissa kan nischa sig ännu mer i sitt intresse.”

Detta har satt igång en bred diskussion bland svenska bloggare som menar att bloggosfären inte är ett media enligt traditionell modell där det finns en avsändare och flera mottagare, skriver Björn som står bakom Bloggen Bent.

Ännu en i raden av kvasi-analytiska floppar

Bloggen Bent: Det är helt säkert att politiska bloggar inte har inflytande över rikspolitiken - men det väl har heller aldrig varit syftet med politiska bloggar. Det är helt säkert att politiska bloggar inte når samma publik som Aftonbladets hemsida - men att tro att det är målet visar bara på den djupliggande oförståelsen för fenomenet i sig.

Förväntningar på den politiska bloggen

Opinionsbildning: Vissa påstår att det finns en förväntan om att bloggen skulle konkurrera ut traditionell media och göra DN Debatt lika relevant som ett torgmöte i fjällvärlden. Har man den förväntan, då är bloggen en flopp.

Den påverkar de som påverkar, framför allt journalister. Mer som subtil påverkan, precis som insändare i en lokaltidning.

Har läsare i regeringskansliet och riksdagen

Jonas Morian: Det må vara sant att det är förhållandevis få som läser min och andra politiska bloggar. Men det är inte heller särskilt många, totalt sett, som läser exempelvis DN debatt eller SvD:s Brännpunkt. Ändå blir artiklar publicerade där regelbundet synnerligen uppmärksammade och påverkar samhällsdebatten.

I mitt fall kan jag av besöksstatistiken se att jag har läsare i regeringskansliet, riksdagen, snart sagt samtliga riksdagspartier, de stora nyhetsredaktionerna – och till och med kungahuset. Självklart har detta betydelse, om än i mitt fall möjligen marginell, för opinionsbildningen.

De har inte fattat ett dugg av vad bloggar är

Kulturbloggen: Det är inte nödvändigt att vi ses som en maktfaktor. Vi är ingen flopp, vare sig om det handlar om politiska bloggar eller andra. Bloggens värde ska inte mätas med de mått som de traditionella megafonerna mäter med. Bloggens värde ligger i att vi klarar oss utan deras redaktioner.

Famous last words – á la “internet är en fluga“

Intrycket man får är att politiska bloggare förväntas vara som journalister, att göra scoop eller dylikt “journalistisk insats”. Bloggen representerar visserligen en möjlighet att göra det. Men att skapa opinionnummer kräver mer än en profilerad debattör (eller scoop-liknande aktivitet) för att människor ska ta ställning. Allt ifrågasätts. Kanske är det tack vare bloggar?

Publisert: