Två skåningar blir ministrar

NYHETER

Tobias Billström: Jag fortsättter att pendla till Malmö

Foto: SKÅNEPOLITKER Tobias Billström blir migrationsminister och Cristina Husmark Pehrsson blir socialförsäkringsminister.

Tobias Billström och Cristina Husman Pehrsson, båda moderater och båda från Skåne, har på fredagsmorgonen utsetts till minstrar.

– Jag fortsätter att pendla till min bostad i Malmö, säger Tobias Billström.

Tobias Billström (m), 32 år från Malmö, blir ny migrationsminister och han kommer att ta med sig Skåne in i regeringen.

– Jag kommer att fortsätta att pendla från Stockholm till min bostad i Malmö och kommer att fortsätta att driva en konstruktiv dialog med Malmöpolitikerna. Sydvästra Skåne lider av inbyggda problem som bygger på att flyktingar inte kommer in i arbetslivet. Jag kommer att ta med mina erfarenheterna från min Malmötid till regeringen, säger Tobias Billström till Punkt SE på fredagförmiddagen.

Vilken är den viktigast flyktingspolitiska frågan?

– Att Sverige får en tydligare flyktingpolitik. Och att få en koppling mellan asyl och arbetskraftsinvandring. Arbetslöshet och utanförskap är grunden till problemen och den enda lösningen är att satsa på varaktig integration.

Cristina Husman Pehrsson som bor i Kågeröd utanför Svalöv blir ny socialförsäkringsminister.

– Jag har tidigare jobbar med vård- och handikappsfrågor och kommer nu inrikta mig på konsekvenserna av att mycket inom vården inte fungerar. Jag hoppas att vi ska kunna få ner förtidspensioneringarna och kommer jobba för att folk snabbt ska få tillgång till vård och rehabilitering. Vi kommer att titta över socialförsäkringarna för att få fram ett hållbart och robust system så att folk kan känna trygghet.

Kommer man känna av att du är skåning i grunden?

– Absolut. Jag är även Nordenansvarig och kommer att koncentrera mig mycket på de olösta problem som finns mellan Sverige och Danmark. Olika beräkningar i länderna ställer till problem för skåningar som bor i Malmö och arbetar i Danmark. Jag jobbar på att hitta en lösning för att till exempel pensionsberäkningar och föräldrarpenning ska fungera gemensamt för länderna.

Tobias Billström, 32, (m), migrationsminister

Cristina Husmark Pehrsson, 59, (m), socialförsäkringsminister

Titti Jersler