Vill att hustrun ska bli ett träd

avErik Wiman

Folke Günther.

Folke Günther hoppas att hans hustru ska bli ett träd.

Sedan hon dog 2009 har hennes kropp legat nedfryst. I väntan på en ny begravningsmetod som ska göra hennes stoft till näringsriktig jord.

Janes önskan var att få en miljövänlig begravning.

Folke Günther och hans fru Jane var biologer och ville inte belasta miljön med sina egen kroppar.

– I jorden blir man en vattenförorening i jorden och vid kremering en luftförorening. Det ville inte Jane.

De önskade sig en ekologisk begravning och hittade promession – frystorkning.

– Genom att först frysa ned kroppen och sedan sänka ned den i flytande kväve förvandlas allt till ett organiskt pulver, förklarar Folke.

Anses våldsamt

När stoftet kommer i jorden förmultnar det snabbt och blir till jord.

– Om man samtidigt planterar ett frö eller en planta, kommer kroppen att uppgå i växten. Min hustru hoppades få bli ett träd.

Men hittills finns ingen anläggning i Sverige som utför promession. Både Fonus och Svenska Begravningsbyråernas Förbund tar avstånd från metoden och menar att den är både energikrävande och våldsam eftersom kroppen måste skakas lätt för att pulveriseras.

”Miljövänligt”

Nu hoppas Folke att det ska byggas en privat anläggning i Sverige. Han tror att på sikt kommer begravningsmetoden att bli mycket vanlig.

– Den är miljövänlig och sparar mycket plats.

I väntan på att hustruns sista önskan ska gå i uppfyllelse, ligger hennes kropp nedfryst.