Nordström kan tvingas lämna S

Av: Eva Buskas

Publicerad:
Uppdaterad:

Nu blir Primeaffären en fråga för S partistyrelse

”ALLA ÄR LIKA UPPRÖRDA” Olle Burell, kommunsekreterare för S i Stockholm, hoppas att Socialdemokraternas partistyrelse snabbt tar hand om Primeaffären och Niklas Nordströms framtid.
Foto: Foto: LASSE ALLARD
”ALLA ÄR LIKA UPPRÖRDA” Olle Burell, kommunsekreterare för S i Stockholm, hoppas att Socialdemokraternas partistyrelse snabbt tar hand om Primeaffären och Niklas Nordströms framtid.

Niklas Nordström kan bli utesluten ur Socialdemokraterna när Primeaffären hamnar i partistyrelsen.

– Vi förväntar oss att de tar hand om frågan snabbt, säger Olle Burell, kommunsekreterare (S) i Stockholm.

Foto: Foto: GUNNAR SEIJBOLD
Niklas Nordström.

Aftonbladets avslöjanden om att flera S-märkta konsulter på PR-byrån Prime försökt vrida S högerut, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, har väckt starka känslor.

Efter avslöjandet krävde en partimedlem att Stockholms partidistrikt skulle utreda om det var skäl för uteslutning ur partiet. Efter ett möte sent i går kväll kom beskedet: distriktsstyrelsen skickar nu frågan till partiledningen.

– Alla är lika upprörda som medlemmen över det som inträffat. Partistyrelsen får bedöma om det är grund för uteslutning, säger Olle Burell, kommunsekreterare för S i Stockholm.

Fyra miljoner

Som Aftonbladet avslöjade strax före jul betalade Svenskt Näringsliv Prime omkring fyra miljoner kronor för att få S att gå högerut. Primekonsulter, däribland förre SSU-basen Niklas Nordström, skulle påverka partiet genom att skriva debattartiklar, göra eftervalsanalyser och delta i S-debatten.

– Det känns ganska unikt att en organisation som finansierar våra motståndare också ger några i uppdrag att försöka påverka Socialdemokraterna internt, säger Olle Burell.

Kräver ett uttalande

S i Stockholm tänker nu införa etiska riktlinjer. Dessutom kräver man att partistyrelsen uttalar sig om Primeaffären.

– Man kan hoppas att partistyrelsen delar vår uppfattning att det måste komma en reaktion från partiet, eftersom många medlemmar är upprörda, säger Olle Burell.

Kommenterar inte

Niklas Nordström vill inte kommentera beslutet, men säger:

– Jag tror att socialdemokratin behöver fler medlemmar, inte färre.

Har du själv övervägt att lämna partiet?

– Jag är medlem sedan 1983 och har inte haft anledning att överväga något annat.

Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan vill inte kommentera ärendet innan skrivelsen kommit in till partistyrelsen. Han är också tveksam till Stockholmsdistriktets förslag på etiska riktlinjer som skulle gälla bara för Socialdemokraterna.

– Jag tror att det här är något vi borde ta tag i över partigränserna med gemensamma regler när det handlar om politik och relationen till de som har starka kapitalintressen, säger han.

I samband med avslöjandet om Prime utlovade Ibrahim Baylan att han skulle ta initiativ till en diskussion med övriga partier om regler kring både partibidrag och lobbying. Ett första steg tas i nästa vecka då han ska träffa Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten.

– Vi har någon slags idé att vi är mycket finare människor än andra länder och inte behöver några regler. Jag tror inte riktigt på det. Grunden för att vi har så lite korruption i Sverige är offentlighetsprincipen. Jag tror att det vore bra om den utökades.

Rättelse

Aftonbladet skrev på s 9 den 13 januari en artikel om att socialdemokraten Niklas Nordström hotas av uteslutning ur partiet pga Prime-affären. Artikeln hade citatrubriken "Ut med honom" under en bild av Olle Burell, Socialemokraternas kommunsekreterare i Stockholm. Rubriken var felaktig. Varken Olle Burell eller någon annan har sagt så och Aftonbladet beklagar det obehag som rubriken har orsakat.

Publicerad: