Nätverket i riksdagen som vill införa dödshjälp

1 av 2 | Foto: Eva Flyborg, (FP), riksdagsledamot samt ledamot i Näringsutskottet och Krigsdelegationen.
NYHETER

Ett nätverk i riksdagen arbetar för att införa aktiv dödshjälp.

Men det är hemligt vilka alla medlemmarna är.

Nu förslår riksdagsledamoten Eva Flyborg (FP) att svårt sjuka människor ska få hjälp avsluta sina liv.

I motionen till riksdagen står det; ”Vi menar att dödligt sjuka människor där ingen bot längre finns att få, efter en rättssäker process och rigorös kontroll, ska kunna ha möjligheten att få avsluta sitt liv på egna villkor.

– För att jag tycker att det är självklart att man själv ska kunna att fatta beslutet om sitt eget liv och att man ska få hjälp av samhället, säger Eva Flyborg.

Flyborg och tre riksdagsledamöter till, Helena Leander (MP), Staffan Danielsson (C) och Fredrick Federley (C), står bakom motionen.

Nätverk för dödshjälp

Samtliga ingår i ett nätverk i riksdagen där politiker över blockgränserna vill se aktiv dödshjälp bli lagligt.

Enligt Eva Flyborg så är nätverket inte hemligt. Hon vill dock inte berätta vilka de andra medlemmarna är.

– Det är upp till dem själva. Det är inget ovanligt att man bildar nätverk för att utbyta erfarenheter och kunna diskutera frågor. Det här är en kontroversiell fråga politiskt, men mätningar har visat att 80 till 90 procent av befolkningen tycker att det är självklart att det borde finnas, säger Flyborg.

Samma som abortdebatten

Som exempel till dagens debatt om dödshjälp jämför hon med debatten om abort på 1970-talet. Då var det demonstrationer från religiösa grupperingar och upprop emot aborträtten. Helt annorlunda från dagens Sverige.

– Jag tycker att det är samma typ av skeende i ett skifte nu, på hur man ser på vem som får bestämma över våra kroppar och våra liv. Är det bibeln och lagstiftningen eller är det vi själva? Det är samma resonemang som fördes då vid abortdebatten, att man inte kunde begära det av läkare, för att de skulle upprätthålla liv.

– Men nu det blivit en helt integrerad del av sjukvården, för vi tycker att det är en del av vår rätt. Och jag tror det kommer att bli en samma sak i den är frågan, säger Eva Flyborg.