Haverikommissionen: "En potentiellt farlig situation"

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2011-01-03

Störtdykningen på City Airlines flight från Göteborg till Umeå på måndagsmorgonen ska utredas av Statens Haverikommission.

– När piloterna akut måste ta på sig syrgasmask är det en potentiellt farlig situation, säger Göran Rosvall, utredningsordförande.

Haverikommissionen betecknar händelsen som ett "allvarligt tillbud" och enligt Göran Rosvall är det självklart att man ska utreda händelsen.

– Det är ett så pass dramatiskt förlopp. Hur allvarligt det sedan var i verkligheten det får utredningen visa. Vi ska till att börja med titta närmare på flygplanet, säger Göran Rosvall.

Enligt Werner Schubert, flygsäkerhetsexpert och före detta ordförande i Flygsäkerhetskommittén, är den snabba nedstigningen dock en standardmanöver vid tryckfall i kabinen.

– Man får inte bygga en kärra som inte klarar av en sådan här nedstigning, säger han och förklarar att detta är något som alla piloter är tränade för.

– Man måste snabbt ner till 3 000 meter för att folk ska kunna andas som vanligt utan syrgas. Det var ju på den höjden man flög förr, innan tryckkabinerna, säger Werner Schubert.

Problemet är om ett tryckfall uppstår samtidigt som det är omöjligt att få ner planet till en höjd där folk kan andas normalt. Detta kan till exempel vara fallet om man flyger över en hög bergskedja.

– Men även då har man ju alltid syrgasen att tillgå, säger Werner Schubert.

Flygplanstypen Embraer 145 med 49 passagerarplatser är mycket vanlig och finns i dag i omkring 1 000 exemplar världen över.

I november 2008 skedde en incident med tryckfall i kabinen snarlik den ovanför Umeå. Även då var City Airlines och flygplanstypen Embraer 145 inblandade.

Den gången höll dock planet på att krocka med ett annat plan under den snabba nedstigningen som gjordes efter tryckfallet.

Statens haverikommssion blev nyligen klarar med utredningen och konstaterar i sin rapport att händelsen då betraktades som "allvarlig".

”Luftkonditioneringssystemet på flygplanstypen har generellt haft hög störningsfrekvens", skriver haverkommissionen och konstaterar att detta kan ha varit orsaken till tryckfallet.

Inget samband med tidigare incidenter

Men att det skulle finnas något samband mellan händelsen 2008 och måndagens störtdykning ovanför Umeå förnekar Louise Arvidsson bestämt.

– Nej, det finns inget samband. Jag kan inte de tekniska detaljerna men den här gången handlar det om en helt annan orsak, säger hon.