C sågar Moderaternas invandringsförslag

1 av 2
Tobias Billström.
NYHETER

Örebro. Moderaterna med migrationsminister Tobias Billström i spetsen vill minska både asyl- och anhöriginvandringen till Sverige.

Men förslaget sågas direkt av allianskollegorna i Centerpartiet. 

– Det är ett försök att hitta en enkel lösning på ett komplicerat samhällsproblem, säger Johan Hedin, C:s migrationspolitiska talesperson.

I går gick migrationsminister Tobias Billström (M) ut och meddelade att Moderaterna vill minska både asyl- och anhöriginvandringen till Sverige. Moderaterna ska nu tillsätta en arbetsgrupp som ska undersöka hur partiets integrations- och migrationspolitik ska se ut inför valet nästa år.

”Har ingen effekt”

Billström slog också fast att Sverige är det land som tar emot flest asylsökande inom EU – vilket han inte tycker är hållbart bland annat eftersom försörjningskravet på de som tar hit anhöriga inte har någon effekt. 

– Dagens försörjningskrav har ingen effekt. Det gäller för mindre än en procent. Idag kommer anhöriga hit till hushåll där den enda inkomsten är ett försörjningsstöd från kommunen. Är det rimligt?, säger Billström till DN.

Men förslaget om minskad invandring sågas av allianskollegorna i Centerpartiet, som avslutar sina kommundagar i Örebro i dag. 

– Det är ett försök att hitta en enkel lösning på ett komplicerat samhällsproblem. Det är i andra änden man måste börja. Det stora problemet är att det är så det tar så lång tid för nyinflyttade att komma i jobb. Jag tycker att vi borde tillsätta en grupp skyndsamt som kan titta på arbetsmarknaden så att vi kan börja titta på reformer som kan lösa problemen i stället för att begränsa för de som vill komma till vårt land, säger Johan Hedin, Centerpartiets migrationspolitiska talesperson.

”Måste värna asylrätten”

Han menar att man måste värna asylrätten. 

– Även återföreningen är en väldigt viktig del för människors välbefinnande så att de ska kunna hitta sin plats i ett nytt land. Vi tycker det är viktig princip, det tycker också Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Jag tycker det är en märklig ansats som Moderaterna har.

Innan jul presenterade en arbetsgrupp inom C ett förslag till nytt idéprogram. Där fanns bland annat förslaget om fri invandring på längre sikt med, vilket ledde till en hård debatt inom partiet. 

– Jag tycker att fri invandring är ett intressant tankeexperiment eftersom de ställer de här sakerna på sin spets. Då måste vi se vilka reformer som vi måste göra för att det ska bli möjligt. Det kommer vara ungefär samma reformer som vi behöver titta på i dag för att lösa de problem vi redan har. Det är långt ifrån en problemfri situation vi befinner oss i, säger Johan Hedin.

”Måste få större svängrum”

På sistone har det visat sig att många av de moderata kommunstyrelseordförandena i Sverige tycker att landet tar emot för mycket flyktingar. 

Men enligt honom Johan Hedin är inte problemet att Sverige tar emot många asylsökande, utan att de inte kommer i arbete tillräckligt fort. 

– Sverige är ett av de få länder i EU som tar emot väldigt många asylsökande. Jag tror att det här gemensamma asylsystemet som snart kommer att antas i EU på sikt kommer lösa en del av problemen, så att vi får en jämnare fördelning. Det är inte ett problem för Sverige att vi tar emot många asylsökande, problemet är när vi har stora geografiska variationer vilket gör det svårt för kommunerna, bland annat när de ska budgetera. Kommunerna måste få större svängrum, det kan mycket väl vara en resursfråga.