Uppdraget: Att övertyga väljarna

I dag hölls årets första partiledardebatt.

Jan Björklund (FP) slog ett slag för betyg i lägre årskurser.

Helst från fjärde klass.

– Betyg är en kontroversiell fråga bara i Sverige, säger han.

Aftonbladet rapporterar fortlöpande från riksdagshuset i Stockholm.

13.12 Fridolin om Syrien

Fridolin frågade Hägglund varför alliansregeringen är den enda i Europa som inte skrivit under ett brev från EU:s medlemsstater  - där hårdare krav på Assad i Syrien är i fokus.

– Ledare som beordrar blodbad mot civila ska ställas till svars. Jag är uppriktigt förvånad att Sverige gör så här, säger han.

Hägglund:

– Det kan spela roll i avskräckande syfte. Det är viktigt att han ställs till svars, svarade Hägglund.

12.59 Hägglund om barns uppväxtvillkor

Göran Hägglund (KD) tog chansen att prata om barns och ungas uppväxtvillkor. Bland annat berörde han den ökande användningen av läkemedel till barn med diagnoser såsom ångest och oro.

- Finns det inte anledning för oss vuxna att fundera på de bakomliggande orsakerna? säger han.

KD-ledaren slog fast att ingen har hela sanningen kring vad det beror på. Men han var säker på att det är en viktig fråga för politiken att ta tag i.

Därnäst var det samhällets äldsta som Göran Hägglund pratade om. Han påminde om att pensionärerna 2013 fått sänkt skatt och att bostadstillägget höjts.

- 2013 blir ett bra år för landets pensionärer, säger han.

12.53 Lööf angrep om städtjänster

Annie Lööf (C) angrep Vänsterledaren för att ägna sig åt dubbelmoral i frågan kring kvinnors arbetsliv.

Bland annat ifrågasatte hon att Jonas Sjöstedt är emot rut-avdraget, i en bransch där många kvinnor är anställda, men positiv till det mer manligt dominerade rot. I dag är det möjligt att göra skatteavdrag för båda typerna av tjänster.

- Varför tycker Vänsterpartiet att det är okej att sätta in ett fönster men inte att putsa det?

12.45 Reinfeldt vill tala regeringsalternativ.

Reinfeldt medgav att deltidsarbete är vanligast bland kvinnor.

– Men V-ledaren gör det för enkelt. Det offentliga är bra och det privata dåligt, tycker han. Vi gör mycket, som RUT-avdraget, men det har ni röstat emot.

Han krävde sedan svar av Sjöstedt om vilken regeringen han vill se.

– Jag ser mycket hellre Stefan Löfven som statsminister än dig. Jag vill ha en statsminister på allvar. Det är ju så att det är ni moderater som bestämmer vilka som kommer in av de mindre allianspartierna. Så tycker inte jag det ska gå till. Jag vill att det ska spela roll om man röstar på mig. Sedan förhandlar jag och kompromissar gärna, säger Sjöstedt.

12.35 Sjöstedt om vinster i välfärden

Sjöstedt talade om det aktuella ämnet vinster i välfärden. I somras lade V fram sitt förslag på hur vinsterna ska begränsas.

– Vi har fått mycket kritik för det. Det finns mäktiga krafter som tjänar pengar på det. Vi menar att man ska ta bort vinsterna för att det värnar jämställdheten. Kvinnligt företagande är mycket viktigt, men som feminist vill jag att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt. Då är en väl fungerande välfärd mycket viktigt. Kvinnor som jobbar i vården ska få bättre betalt och få möjligheter till att kunna göra ett bättre jobb.

Enligt V-ledaren sker vinsterna på brukarnas och de anställdas bekostnad. Han menar att privatiseringen inte alls löser jämställdhetsproblemet.

- I skolan är lärartätheten 17 procent lägre i fristående gymnasieskolor än i kommunala. Det leder till att lärarna får springa snabbare i korridorerna och får mindre tid med eleverna. Det är dessa kvinnor - som många av dem är - som får betala privatiseringens pris.

Han lyfte även frågan om arbetsmiljö och de problem han ser med deltidsanställningar.

– Det är de viktigaste orsaken till löneskillnader mellan kvinnor och män. Rätten till heltid bör stärkas.

12.30 Sjöstedt om Åkesson

V-ledaren undrade varför SD var för att sänka bolagsskatten - som han menar mest gynnar storbankerna.

– Jonas Sjöstedt är mycket väl medveten om att det behövs stimulanser när det gäller näringslivet. Svenska exportföretag är utsatta för ett hårt tryck, säger Åkesson.

Sjöstedt:

– Ni röstar för en politik som ökar bankernas vinster med miljarder. Ni framstår ofta som ett parti som värnar pensionärer och skola. Men när det gäller så väljer ni bankerna i stället. Det är hyckleri. Hur många jobb ger de här miljarderna?.

Jimmie Åkesson menar att det inte alltid går att rösta emot något bara för att det gynnar en bank.

12.14 Åkesson pratar försvar

Jimmie Åkesson inledde med att prata om den ekonomiska krisen och sågade regeringens halverade restaurangmoms. Men ganska snart gick han över till försvarsfrågan.

– Försvarsministern säger sig vara nöjd med att vi kan försvara Sverige i en vecka. Det är anmärkningsvärt, säger han.

Han menade att regeringen inte förstår hur försvaret fungerar.

– Det kan ta årtionden att bygga upp en tillräcklig försvarsförmåga. Vi måste snabbt kunna öka den om hotbilden skulle ändras.

Fredrik Reinfeldt svarade med att slå fast att det bara är SD som vill höja anslagen till försvaret. Och det genom att kraftigt begränsa invandringen.

12.00 Fridolin talar om skolbarnen

I sin replik på Annie Lööf passade Gustav Fridolin på att hälsa till Sveriges skolbarn. Han menade att det ofta är svårt för skolchefer att köpa näringsriktig mat till barnen när lagen om offentlig upphandling ser ut som den gör.

– Jag hoppas skolbarnen får närodlad och näringsriktig mat som inte flugits över halva jordklotet eller skumpat runt i lastbilar i Europa. De kommer från länder där djuren ofta hanteras illa.

Lööf menade att ju mer näringsriktig mat till skolbarnen - desto bättre.

– Vi har haft översyn av lagen om offentlig upphandling. Men det finns kommuner som redan i dag tillämpar regelverket. Det är jättebra när kommuner köper in svenska ägg och svenskt kött. Jag förutsätter att kommunpolitiker tar sitt ansvar och följer de lagar som finns. Det här är en EU-fråga och vi har skickat signaler om att man ska främja små företag.

11.53 Lööf talar landsbygd

– Landsbygden behöver inte räddas. Den behöver få friare tyglar. Vi satsar på landsbygden så att fler gröna entreprenörer kan hitta nya värden som ger nya gröna jobb.

– Vi har stora utmaningar framför oss, men det handlar om att vi måste titta både utanför Stockholms tullar och innanför, säger hon.

11:47 Lööf hoppade på oppositionens miljöpolitik

Centerledaren Annie Lööf tog chansen att prata om vikten av att ta fram nya gröna jobb.

– Sverige har alla möjligheter här, att ligga i framkanten av utvecklingen mot en grön ekonomi, säger hon.

Därefter hoppade hon på oppositionen som hon ansåg endast ser landsbygden som "ett rekreationsområde för stressade storstadsbor".

– Resultatet av oppositionens samlade politik skulle bli en våt disktrasa för stora delar av landet.

11:42 Den siste mohikanen

Frågan om eurons vara eller icke vara blev också till en spetsig debatt.

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt anklagade eurovänliga Jan Björklund (FP) för att vara alldeles ensam i sin kamp för euron.

– Som den siste mohikanen slåss du, sa han.

11:16 Björklund vill ha mer betyg

Folkpartiledaren Jan Björklund använde inledningen av sitt anförande till att slå ett slag för lägre ingångslöner för de yngsta på arbetsmarknaden.

– Det är bättre att en 19-åring har jobb med lägre lön än socialbidrag, säger han.

Sedan tog han upp integrationsfrågan och betygen i skolan. FP-ledaren menade att den kravlösa skolan nu är ett minne blott och att ökade krav är helt rätt väg att gå.

Betyg i skolan ansåg han är kontroversiellt endast i Sverige. Själv vill ha sänka betygsåldern ytterligare, från dagens sjätte klass till fjärde klass.

– Decennier av flummig skolpolitik byts nu mot kunskapspolitik, säger han.

Socialdemokraternas Mikael Damberg tog replik på Björklund och poängterade att skolans resultat sjunker stadigt, sedan 2006 när alliansen tog över.

– Är det inte snart dags att erkänna att det är du som är ansvarig?

Björklund slog fast att "javisst han är ansvarig nu" men sa därefter att resultatet i den svenska skolan har försämrats de senaste 20 åren, inte bara sedan 2006.

11.06 Sjöstedt attackerar Fridolin

Jonas Sjöstedt inledde sitt replikskifte mot Fridolin med att välkomna språkröret tillbaka efter föräldraledigheten. Sen gick han till hård attack mot MP:s uppgörelse med regeringen om arbetskraftsinvandringen.

– Ni i MP gjort ett allvarligt misstag. Ni har skapat ett system där all makt ligger hos arbetsgivarna. Människor utnyttjas på ett hänsynslöst sätt på svenska arbetsmarknaden.

Gustav Fridolin försvarade uppgörelsen men slog samtidigt fast att reglerna måste förtydligas.

– Jag hoppas att vi kan lägga fram förändringar av innan mandatperioden är slut.

10:55 Lööf om landsbygd

Annie Lööf (C) passade på att prata om behovet av en levande landsbygd i Sverige. Något som hon ansåg att Gustav Fridolin om Miljöpartiet motarbetar, genom stora skattepåslag på näringar som är viktiga för landsbygden.

– Jag har så svårt att förstå Gustav Fridolin varför en levande landsbygd ska straffbeskattas med 50 miljarder? Förklara hur det kan bidra till en levande landsbygd.

10:50 Björklund

Folkpartiledaren Jan Björklund tog chansen att angripa Gustav Fridolin och Miljöpartiet för att vara naiva i kärnkraftsfrågan.

Björklund, som är för kärnkraft, menar att Fridolin inte är ärlig och talar om att kärnkraftsavvecklingen som pågår i Tyskland hittills endast varit möjlig genom att smutsig kolkraft och brunkol ersatt kärnkraften.

Språkröret replikerade med att Björklunds medarbetare nog inte gjort sin hemläxa, den som söker kan snabbt se att bland annat Fridolin själv flera gånger kritiserat just detta, hävdade han.

10:39 Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt tog replik på Gustav Fridolin (MP):

– Håller man tal som Gustav Fridolin just gjorde så bygger man förväntningar. Jag tror inte han missade någonting, alla ska få allting.

Han avrundade dessutom med att slå split i det tidigare rödgröna lägret genom att poängtera att S-ledaren Stefan Löfven inte poängterar någonting av det som Fridolin slåss för.

Gustav Fridolin svarade i sin tur på påhoppet genom att tipsa Reinfeldt om att det nog är många tv-kanaler som behöver ny programledare.

10.35

Gustav Fridolin har länge försökt profilera sig i skolfrågan. Även i denna debatt fortsatte språkröret att utmana FP-ledaren Jan Björklund och kräva en ny skolpolitik.

– Jan Björklunds experimentlusta har fått fri lejd i Sveriges skola, säger han.

Han räknade upp sina senaste förslag, bland annat att lärarnas administrativa börda ska minska.

– Sverige behöver ha politiker som litar på lärarna,  inte en utbildningsminister som tror sig vara en bättre lärare än lärarna själva.

10.33 Fridolin är tillbaka

Fridolin är tillbaka i riksdagen efter sex månaders föräldrarledighet. Han tar direkt upp klimathotet.

– Världen rusar på mot en global uppvärmning på fyra grader. Det skulle leda till extremt mänskligt lidande. Allt det innan min dotter ännu nåt pensionsåldern, säger han.

Han sågade regeringens klimatplan Färdplan 2050.

– I den finns en väldig massa utsläpp kvar. Det är en Färdplan fyra grader.

10.27 Hägglunds vårdvinstentré

KD-ledaren tog upp frågan om vinster i välfärden. Han hänvisade till de vänsterförslag som kommit - inklusive det från LO i går.

– För mig är det viktigaste kvaliteten. Varför pratar ni bara om ägarfrågorna?, frågade han Damberg.

S-politikern:

– Det känns som vi lever i olika verkligheter. Företag som dragit ned personal och dragit in mjölken för skolbarn. Det är ett problem som vi måste göra något åt. Vi måste stå på medborgarnas sida. Vad är det som är så kontroversiellt att kostnader för lärare måste hålla en viss nivå?, säger Damberg.

Hägglund:

– Damberg försöker få det till att jag viftar undan frågan om kvaliteten. Så är det inte, det är det vi ska diskutera, inte vem som får bedriva verksamhet. Tillgängligheten har ökat, vi får fler utförare. S säger däremot att det centrala är vilka vinster man gör.

10.11 Åkesson sökte stöd hos S för a-kassan

Jimmie Åkesson inledde sitt replikskifte mot Damberg med att undra varför Socialdemokraterna inte har sökt stöd för förbättringar av a-kassan. Mikael Damberg svarade direkt:

– Vi har inget organiserat samarbete med SD, vi har inget samarbete alls. Men alla partier i riksdagen är välkomna att rösta på de förslag vi lägger fram.

Enligt Damberg är Sverigedemokraterna regeringens stödparti.

- Det är Jimmie Åkesson och hans parti som utgör ett stöd för regeringen.

10:03 Annie Lööf om krogjobb

Centerledaren Annie Lööf tog chansen att ta strid för sitt partis hjärtefråga, den sänkta restaurangmomsen, när hon tog replik på Mikael Dambergs anförande.

Hon ifrågasatte hur S kan vara emot en satsning som bland annat har gett unga människor nya jobb.

Hon menade också att Socialdemokraterna inte längre är en motor i svensk politik - "man tittar i backspegeln".

Hon fnyste dessutom ljudligt åt Mikael Dambergs tal om att S satsar på innovationspolitik, vilket hon ansåg är satsningar som redan finns.

10.05 Björklund till attack

Jan Björklund (FP) attackerar Mikael Damberg hårt efter gruppledarens anförande.

– Vad har ni fått idén om att det ska drämmas till med 30 miljarder i skattehöjningar i en lågkonjunktur? Inga nationalekonomer i världen skulle föreslå det. Eller kan du nämna någon?

Damberg:

– Om allt varit så perfekt det ni gjort, varför ökar då ungdoms- och långtidsarbetslösheten? Låt oss rikta insatserna till de småföretagen så att de kan anställda fler. Jag tror att det är mer fungerande jobbpolitik.

09.55 Hårt mellan Damberg och Reinfeldt

Damberg vevar tillbaka: regeringen har inga besked. Vad vill ni egentligen göra?

Reinfeldt: S förstår inte hur skatter fungerar. Man kan inte höja skatterna med 30 miljarder utan att jobb förstörs. Det är den blinda fläcken som ni inte förstår. Massiv bidragsutbyggnad och fler förtidspensionärer är S svar på jobbproblemen.

Damberg:

– Jag har inga problem för att stå upp för en svensk modell som behandlar sjuka och arbetslösa schysst. Man ska få en period av omställning, där skiljer vi oss från regeringen.

09.46

Mikael Damberg fortsätte med attacker på regeringen om skolan.

– De prioriterar sänkt restaurangmoms och sänkt bolagsskatt före förbättringar i skolan.

Men Fredrik Reinfeldt försvarade sänkningen av restaurangmomsen.

– Var stolta över att fler får jobb i restaurangbranschen. Det är fantastiskt att vi ser en växande hotell- och restaurangnäring i Sverige. Var stolta över Sverige, det är jag.

Sen frågade statsministern vad S egentligen vill.

– Berätta om den massiva skattehöjning ni föreslår. 30 miljarder i skattehöjningar, hur ger det unga fler jobb?

09:38 Damberg om vilja

När det var Mikael Dambergs tur att hålla sitt tiominutersanförande inledde han med att prata om hur svenskar på resa i världen är "pinsamt stolta" över sitt land.

- Men Sverige förändras och vi står inför stora förändringar, arbetslösheten ökar, skolresultaten sjunker och främlingsfientligheten ökar.

Sedan frågade han sig vad människor ska vara stolta över framåt.

- Är det läxrut, som bara nyttjas av de barn vars föräldrar har råd att betala? Det jag vill tala om i dag är att det finns en annan väg för Sverige.

Sedan fortsatte han med att tala om den ökande varslen och behovet av en ny närings- och innovationspolitik.

Han gav också statsministern ett tjuvnyp om vikten av att vilja något i politiken, "allt är inte omöjligt" slog han fast.

09:32 V-ledaren tar vid

Jonas Sjöstedt (V) inledde med att prata om att skydda kvinnor och barn som drabbas av våld och kräkningar.

- I det här arbetet spelar kvinnojourer och brottsofferjourer runt om i landet stor roll. Men den senaste statistiken visar att allt fler avvisas, säger han.

Han riktade sig till statsministern som tidigare lovat satsningar på att skydda dessa utsatta:

– När kommer satsningen?

Fredrik Reinfeldt svarade i sin tur att det är väldigt svår brottslighet att komma åt, och menade att dagens insatser är bättre än de som fanns för tio-femton år sedan. Bland annat påminde han om att regeringen tillsatt en nationell samordnare i form av Carin Götblad.

09.25 Åkessons tur mot Reinfeldt

När Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson äntrar talarstolen blir det tydligt att han vill profilera sitt parti ännu mer i rättsfrågor, traditionellt en Moderat profilfråga. Nu anklagar han Reinfeldt för att regeringen inte har gjort tillräckligt.

– Jag undrar om Reinfeldt verkligen är beredd att göra något. Vill han verkligen ta tag i brottsligheten nu efter sex år. Varför ska vi tro på honom nu?, säger Åkesson.

Reinfeldt svarar med att säga att han är frustrerad över situationen.

– Jag köper inte bilden att vi ingenting har gjort. Vi har gjort mycket men vi kommer ta ytterligare steg i den riktningen.

09:22 Fridolin till attack

Språkröret Gustav Fridolin attackerar Reinfeldt för att ROT-avdraget inte omfattar hyreshus.

– Varför ska jag som bor i radhus ha den här möjligheten men grannarna på andra sidan gatan inte har det, säger Fridolin.

09:11 Damberg replik

Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg, som tar debatten i Stefan Löfvens ställe eftersom han saknar riksdagsplats, tog genast replik på statsministerns tal.

Han passade på att angripa regeringens arbete mot arbetslösheten i Sverige.

– Vad gör regeringen åt att 35 000 människor går direkt ur i arbetslöshet, säger Damberg.

09:03 Reinfeldt inleder

Statsminister Fredrik Reinfeldt inledde som väntat sitt anförande med krisen i Europa. Han räknade upp en rad länder som tvingats till hårda besparingar.

– Europa sparar, men inte Sverige. Sverige satsar. Vi kan inte påverka vår omvärld men vi kan skydda våra hushåll, säger Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt pratade också om diskussionen om en bankunion i Europa och de krav som Sverige ställt.

- Tillväxtfrågorna är det som vi från svensk sida tycker ska stå i centrum, säger han.

Men också Syrienkrisen fick stort utrymme i statsministerns tal:

- Oroligheterna i Syrien får direkta konsekvenser för Sverige. 600 000 har nu lämnat landet, en del har sökt sig långt bort, bland annat till Sverige. På kort tid har nu Syrien kommit till det land som är nummer ett bland asylsökande till Sverige före Somalia och Afghanistan.

Brottsligheten och rättsväsendet var ett annat ämne som Fredrik Reinfeldt gav stort utrymme.

- Tryggheten ska växa och friheten ska öka för dem som är drabbade av brottslighet. Det ska jag se till att det kommer på plats.

Publisert: