”Finns inget folkligt tryck mot EU-medlemskapet”

Britterna kan komma att folkomrösta om att lämna EU.

Men det lär knappast bli aktuellt i Sverige.

– Varken i den allmänna opinionen eller politiskt finns det stöd för att omvärdera det svenska EU-medlemskapet, säger statsvetarprofessorn Jonas Tallberg.

Statsvetarprofessorn Jonas Tallberg.
Statsvetarprofessorn Jonas Tallberg.

Förra året bröts plötsligt en trend som pekat uppåt i flera år och som visat att svenska folket sakta men säkert blivit mer positivt till EU. Efter den senaste undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet skriver professor Sören Holmberg i en sammanfattning, publicerad i maj 2012:

"Opinionsstödet för EU ökar inte längre i Sverige efter att ha varit på uppgång under de senaste fem-sex åren. Den europeiska skuldkrisen tär på tilltron till unionen. Alla indikatorer som SOM- institutet mäter pekar nedåt 2011 – främst för euron som valuta, men också för allt annat som har med EU att göra, inklusive stödet för det svenska medlemskapet.

Stora skillnader

Men när forskarna ställer frågan om Sverige bör lämna EU är bilden en annan.

Även om EU-skepsisen totalt ökar så är det fortfarande fler svenskar som vill stanna i unionen än som vill lämna den.

Mot den bakgrunden anser Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, att skillnaderna är stora mellan Sverige och Storbritannien, som kan komma att folkomrösta om ett utträde ur EU. Han tror inte att det kommer att bli aktuellt med en liknande folkomröstning i Sverige.

– Den svenska opinionen har sedan det svenska ordförandeskapet 2001 varit tydligt positiv till EU-medlemskapet, säger Tallberg.

Inte heller politiskt finns det något stöd i frågan. EU-medlemskapet har i dag starkt stöd i riksdagen.

– De partier som ursprungligen var negativa till medlemskapet har blivit alltmer positiva och ser EU som den naturliga arenan för sin politik. Det främsta exemplet är Miljöpartiet som svängde om i EU-frågan, men även i Vänsterpartiet finns i dag en starkare opinion för ett fortsatt EU-medlemskap än tidigare.

"Stor förlust om britter lämnar"

I Storbritannien har däremot EU-motståndet hela tiden varit djupt förankrat, särskilt inom premiärminister David Camerons eget parti, det konservativa Torys. Vilket också är en förklaring till hans utspel om att "kräva en bättre deal" i medlemskapet och sedan låta befolkningen folkomrösta i frågan.

Vad skulle det betyda om Storbritannien lämnade EU?

– Det skulle vara till Storbritanniens, Europas och Sveriges nackdel. För svensk del skulle vi mista en viktig samarbetspartner inom EU, vi ligger nära Storbritannien i många frågor, och det skulle därför vara olyckligt för svenska politiska intressen. Sedan skulle EU som helhet tappa en stark och viktig medlemsstat, säger Jonas Tallberg.

Eftersom Storbritannien är ett av de tre tyngsta länderna i EU skulle hela unionen drabbas hårt av ett utträde, bedömer professorn.

– Med Storbritannien utanför EU skulle det vara ett svagare EU. Man tillför ekonomisk styrka, militär räckvidd och stor trovärdighet i internationell politik.

Publisert: