Fler lektionstimmar för nyanlända elever

avAnette Holmqvist, Pär Karlsson

Foto: Bertil Ericson/Scanpix
Integrationsminister Erik Ullenhag, utbildningsminister Jan Björklund, Nyamko Sabuni, biträdande utbildningsminister.

Regeringen satsar drygt 400 miljoner på att förbättra nyanlända elevers resultat i skolan.

Målet ska nås genom fler undervisningstimmar i svenska och mer individanpassning.

Men fler förslag utreds:

– Nästa steg kan bli förlängd skolplikt för invandrarelever, säger Jan Björklund (FP).

Under gårdagen var alla fyra alliansledarna Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C) och Göran Hägglund (KD) ute och presenterade en satsning på forskning inom livsvetenskapens område. I dag var det Folkpartiet som ensamt fick chansen att sola sig i kameraljuset.

Integration i skolan

Utbildningsminister Jan Björklund, integrationsminister Erik Ullenhag och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni höll i förmiddags en presskonferens på Rosenbad om budgetpengar till integration i skolan.

– Vi lyckas inte tillräckligt bra, det tar för lång tid innan invandrarelever når full kunskapsnivå. Vi måste bli bättre, säger Jan Björklund.

Pengarna ska bland annat gå till att öka antalet timmar som nyanlända läser svenska i skolan. Dessutom vill regeringen se till att individanpassa skolgången.

– Tittar man på hur går för dem som börjar att gå i svensk skola vid sju års ålder så har de ungefär samma förutsättningar. Men börjar du när du är 12-13 år så ser vi en situation där väldigt få blir gymnasiebehöriga, säger Erik Ullenhag.

Enligt regeringen är en av orsakerna till dagens problem att invandringen till Sverige har skiftat karaktär.

– De stora flyktinggrupperna i dag kommer från Somalia, Afghanistan och Irak. Det handlar om länder där skolsystemet rasat samman. Det är klart att de behöver ett helt annat stöd än de som gått i skolan. Utgångspunkten är att det här är elever som kan lyckas med stöd och hjälp, säger Ullenhag.

Fler timmar i skolbänken

Totalt innehåller dagens utspel en satsning på 409 miljoner kronor 2013-2016. Pengarna ska bland annat gå till:

• Utökat antal undervisningstimmar för invandrade elever, motsvarande tre lektioner i veckan för barn i år 5-9.

• Rektorer och lärare ska bli bättre på att stödja svenskaundervisning för utrikesfödda elever.

• Höjd kvalitet i SFI, Svenska för invandrare.

• Kartläggning av nyanländas kunskaper.

Förstärkningen av vuxenutbildningen SFI, svenska för invandrare, är enligt Erik Ullenhag efterfrågad:

– Det är väldigt omdebatterat och har varierande kvalitet. Det är framför allt svårt att kombinera studier i svenska med jobb, säger han.

Regeringen vill individanpassa även SFI-undervisningen så att den kan ske på kväller och helger och kombineras med jobb.

Förlängd skolplikt

Jan Björklund påpekade också att det finns planer på fler förändringar längre fram. Nu utreds möjligheten att förlänga skolplikten för elever som kommer till Sverige och det svenska skolsystemet sent.

– Vi tror att man behöver gå nio år i grundskola. Om man kommer hit som tolvåring går man ju i praktiken bara i fyra år. Att förlänga skolplikten tills man är 17-18 år är därför en sak vi utreder. Men vi tittar också på svenska som andraspråk. säger han.

Björklund kan inte säga när dagens satsningar ska kunna ge resultat.

– Man ska alltid ha respekt för att det här är svårt. Insikten om att invandringen i dag sker från andra länder än tidigare har funnits länge och det har gjorts åtgärder, men de har inte varit tillräckliga. Jag utesluter inte att vi står här igen om ett år och säger att det vi nu gör inte var tillräckligt heller och att vi behöver göra ännu mer.

"För mycket duttande"

Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan är skeptisk till fp-ministrarnas besked. Han tycker det är alltför mycket "duttande" med olika små åtgärder.

– Det vore bättre att höja kvalitén på skolor i områden där många av de här eleverna går, säger han till TT och hänvisar till ett S-förslag om mer resurser till skolor där eleverna har störst behov.

I maj i år presenterade Björklund, Ullenhag och Sabuni första delen av ett reformpaket för att minska segregationen i skolorna.

Ökade resurser

Ett av de bekymmer som då lyftes fram var att skillnaden mellan utrikesfödda elever och elever med svensk bakgrund ökat kraftigt. Sämst gick det enligt regeringens statistik för elever som kommit till Sverige sent och som har föräldrar med låg utbildningsnivå.

– Vi behöver grunna på hur vi möter dessa elever, i synnerhet de elever som kommit sent in i den svenska skolan, sa Erik Ullenhag då.

Språket en nyckel

Björklund, Ullenhag och Sabuni skrev dessutom i somras en gemensam debattartikel där man presenterade ett nytt integrationspolitiskt program i åtta punkter. Ett område som berördes var det svenska språket.

"Svenska språket är en av nycklarna in i det svenska samhället" skrev man bland annat.