Här sker deras hemliga möten

På exklusiva maktklubbar träffas rivalerna Bildt och Ahlin – i smyg

träffas – i det tysta De är varandras politiska motsatser. Men i hemlighet träffas utrikesminister Carl Bildt (M) och Urban Ahlin, S utrikespolitiska talesperson, på exklusiva maktklubbar. I en av klubbarna är Urban Ahlin den ende politiker från oppositionen som är inbjuden.
träffas – i det tysta De är varandras politiska motsatser. Men i hemlighet träffas utrikesminister Carl Bildt (M) och Urban Ahlin, S utrikespolitiska talesperson, på exklusiva maktklubbar. I en av klubbarna är Urban Ahlin den ende politiker från oppositionen som är inbjuden.

Carl Bildt (M) och Urban ­Ahlin (S) är inte bara ­Sveriges tyngsta utrikes­politiker.

I det tysta förenas de ­också i inflytelserika maktklubbar.

– Ses man som en ­spännande figur blir man ­inbjuden, säger Urban ­Ahlin till Aftonbladet.

Utrikesminister Carl Bildt håller sig sedan ett år med en informell grupp, kallad Strategiska rådet.

Den består av akademiker och UD-personal som utrikesministern värdesätter. Den enda politikern från ett annat parti som bjudits in till rådet är Urban Ahlin, Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman.

Okänt för flera

Flera Aftonbladet talat med – på UD, inom oppositionen och bland Ahlins partikamrater – är omedvetna om rådets existens. Bland andra Socialdemokraternas internationella sekreterare Ann Linde:

– Jag känner inte till det, säger hon.

Även för medlemmar i utrikesutskottet är rådet en nyhet:

– Aha, är det därför Bildt tycker att han informerar oppositionen. Jag har haft funderingar kring när Carl Bildt säger att han informerat oppositionen och att Urban Ahlin bekräftat det, säger Bodil Ceballos (MP).

– Jag har dålig koll på det rådet faktiskt, säger Christian Holm (M).

Urban Ahlin själv säger att utrikesutskottet inte självklart informeras om rådet.

– Nej, det kan man inte säga. Det finns ingen koppling däremellan, utan det är ett råd som Carl Bildt som utrikesminister satt ihop med olika personer från olika samhällssektorer.

"Natodominerad herrklubb"

Ahlins partikamrat, toppdiplomaten Pierre Schori, ställer sig frågande:

– Det verkar konstigt att inte företrädare för andra partier än Urban Ahlin ingår. Som utrikespolitisk talesman för riksdagens s-grupp i opposition var det inte ovanligt att jag hade kontakter då och då med Carl Bildt. Men det var alltid i nära samråd med Ingvar Carlsson och mina kamrater i utrikesutskottet.

Ahlin påpekar dock att han förankat sitt deltagande i rådet både bland utskottskollegorna inom S, och i partiledningen:

– Alla har varit överens om att vi ska vara med där. Det är bra för oss att få den informationen.

Bildt och Ahlin har också suttit i flera internationella maktsällskap tillsammans. En av dem är Trilateral Commission, en privat amerikansk organisation som grundades på 70-talet av bland andra bankmannen David Rockefeller.

– Jag tog över platsen i kommissionen efter Margot Wallström. Det var kul när jag kom med i början av 2000-talet. Då var det Bildt, jag, Marcus Wallenberg, Belfrage och Ewa Björling. Det var intressanta personer som var med. De är ju liksom finanseliten, näringslivsfolk och väldigt bra diskussioner på de här mötena.

Pierre Schori har en annan uppfattning:

– Trilateralen undvek vi. Den såg vi som en Nato-dominerad herrklubb.

Neokonservativ tankesmedja

Men Ahlin menar att sällskapen är viktiga för toppolitiker som han själv och tar upp fler exempel:

– Jag är med i ett väldigt litet celebert sällskap som träffas varje år, som är mer exklusivt: Aspen Program on the world Economy. Det handlar om att någon i ett sällskap anser att man är en intressant, spännande figur som har bra åsikter. Då blir man inbjuden.

Även i Aspen har Bildt deltagit.

Bildt, Gunilla Carlsson – och Ahlin – anges också alla som bidragare till den amerikanska neokonservativa tankesmedjan Project for the New American Century, PNAC, som finansieras främst av energi- och vapenindustrin och som utgjorde den amerikanska krigslobbyn inför Irakkriget.

Ahlin förnekar dock samröre med PNAC och menar att han hamnade där på grund av att han skrev under en artikel som kritiserade Ryssland:

– Det är en lång lista av personer som skrivit under den artikeln, från olika politiska schatteringar. De har inget med projektet att göra.

Kritiserade S inför USA

Men Eli Clifton, reporter på Think Progress som bevakar den amerikanska högerns tankesmedjor, säger till Aftonbladet:

– Det ser definitivt ut som att Urban Ahlin undertecknat ett dokument från PNAC.

Clifton tillägger att det inte är ovanligt att personer som vanligtvis inte förknippas med PNAC:s politiska agenda undertecknat artiklar som lobbygruppen ligger bakom.

Men frågan är vems utrikespolitiska talesman Urban Ahlin är. Enligt flera S-källor till Aftonbladet har han kritiserats för att inte visa upp en utrikespolitik som skiljer sig tillräckligt från regeringens.

Aftonbladet har rapporterat om Wikileaksläckta rapporter från amerikanska ambassaden i Stockholm hem till Washington, om besök från Ahlin 2007.

Ahlin ska ha sagt att S förlorar kriget om idéerna: "Moderaterna har ett program. Allt vi gör är att säga nej. Vi har inga tankesmedjor som tar fram idéer, inget alternativt program."

"Vi tycker olika"

Även om Ahlin kritiserat utrikesministern i flera frågor, som inblandningen i Lundin Oil och senast, Sveriges hållning gentemot Iran, tycks han trivas bättre i Bildts sällskap än i sina partikamraters, uppger flera socialdemokrater som Aftonbladet talat med.

– Det stämmer inte alls. Vi tycker olika. Jag skulle ställa upp i en debatt mot Carl Bildt när som helst, säger Ahlin.

Aftonbladet har sökt Carl Bildt. Teo Zetterman, vikarierande pressekreterare, säger:

– Utrikespolitik är historiskt sett ett politiskt område som inrikespolitiskt präglats av konsensus i större utsträckning än andra områden.

Exklusiva klubbar där Bildt och Ahlin dyker upp

Strategiska rådet

Grupp av akademiker och UD-personal knuten till UD och ihopsatt av Carl Bildt. Den enda deltagaren från ett annat parti är Urban Ahlin (S).

Trilateral commission

Grundades 1973 av personer inom Council of foreign ­relations och Bilder­berg­gruppen, som David Rockefeller och Henry Kissinger. ­Ledande personer ville ­diskutera i en informell miljö utan insyn från medier. Ahlin sitter i kommissionen sedan ett decennium. Peter Wallenberg är med. Carl Bildt ­­angavs som officiell del­tagare i fjol.

Project for the new american century, PNAC

Amerikansk neokonservativ tanke­smedja 1997–2006, ­finansierad främst av ­energi- och ­vapenindustrin.

Vice ­president Dick Cheney ­ingick. PNAC sägs ligga bakom viktiga ­delar av utrikes­politiken under president ­George W Bush.

Carl Bildt, Gunilla Carlsson och Urban Ahlin anges som bidragare till tankesmedjan på hemsidan.

Aspen Institute

Amerikanskt institut som ska främja ”upplyst ledarskap”, finansierat av stiftelser som Carnegie corporation, Rockefeller brothers fund, Ford foundation.

Ahlin anges som deltagare i Program on the world economy i år, Bildt uppges officiellt delta i Idea project 2011.

European council on foreign relations

En EU-tankesmedja som Urban Ahlin var med att starta. Ahlin, Gunilla Carlsson och Carl Bildt ingår.

Russia in united Europe

En EU-tankesmedja där ­Ahlin är medlem och även Bildt deltagit, bland annat som talare.

German Marshall fund of United States

En amerikansk organisation för främjandet av relationer mellan Nordamerika och Europa. Ahlin sitter i organisationens expertpanel och Bildt förekommer i en informationsvideo på hemsidan.

Council on foreign relations

Amerikansk organisation och tankesmedja där både Urban ­Ahlin och Carl Bildt ­figurerat.

Publisert: