Hjärtsjuka kan slippa traditionell kirurgi

TT

Publicerad 2018-06-19

Hjärtoperation på sjukhus. Arkivbild.

Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård, och sätter en ny behandlingsmetod – som innebär att patienten kan slippa traditionell kirurgi – högt.

Nya blodförtunnande läkemedel, så kallade NOAK, prioriteras också genomgående högre än det äldre läkemedlet warfarin (Waran), till personer med förmaksflimmer.

De tidigare riktlinjerna för hjärtsjukvård är från 2015. Men sedan dess har ny kunskap kommit och därför uppdateras de.

En av de åtgärder som får en högre prioritering är en ny metod, kallad TAVI, för att behandla svår förträngning i hjärtats aortaklaff.

"Det går till så att man via en kateter som förs in via ljumsken transporterar en ny klaff till platsen för den förträngda aortaklaffen. Detta görs vanligen utan att patienten behöver sövas", säger Ulf Näslund, professor i kardiologi vid Umeå universitet och ordförande för Socialstyrelsens prioriteringsarbete för hjärtriktlinjer, i ett pressmeddelande.

Rekommendationen gäller framför allt för patienter med medelhög till hög risk för allvarliga komplikationer vid traditionell öppen kirurgi.

Att nya mediciner förordas framför warfarin beror på att risken för blödning är likvärdig eller lägre för NOAK och att regelbundna kontroller inte heller behövs i samma utsträckning.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den största folksjukdomen i Sverige men har stadigt minskat under de senaste 30–35 åren.

Följ ämnen i artikeln