Eldförbud - detta gäller när du ska grilla eller elda utomhus

NYHETER

Eldningsförbud
Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill

  • använda stormkök

  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)

  • elda eller grilla utomhus på campingplatser.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

  • Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningschefen i respektive kommun.

  • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

  • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

I vissa kommuner och län har man infört skärpta eldningsförbud som innefattar alla platser, även privat tomt. För information om vad som gäller hos dig kan du vända dig till kommunen eller länsstyrelsen.

Källa: Länsstyrelsen Örebro

Hur noga är vi med att följa eldningsförbudet? 00:26
ARTIKELN HANDLAR OM