Många i vården vill byta jobb

Foto: Leif R Jansson/TT
Mer än hälften av sköterskorna i vård och omsorgen har under senaste året övervägt att byta arbetsgivare på grund av arbetsvillkoren på arbetsplatsen. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Drygt hälften av de som arbetar inom vården som undersköterska eller sjuksköterska har under senaste året funderat på att byta jobb på grund av arbetssituationen/villkoren på arbetsplatsen. Den slutsatsen dras av en ny enkät genomförd av Novus på uppdrag av fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet.

I enkäten svarar också nästan fyra av tio som arbetar som sköterska i vården att de ångrar sitt yrkesval och skälet är i två av tre fall lönen och i fyra av tio fall underbemanning. I rapporten jämförs det med svaren från anställda inom byggbranschen som ångrar sitt yrkesval i fyra av tio fall, på grund av dålig arbetsmiljö och löneläget.

Svårigheterna att hitta under- och sjuksköterskor till vård och omsorg beskrivs ofta som ett stort och dessutom växande problem för kommuner och landsting. I enkäten svarar åtta av tio att de tycker att arbetsgivarna inte bidrar till att höja yrkenas status.