Ny kraftig algblomning befaras

NYHETER

I veckan kommer sannolikt större delen av egentliga Östersjön – från Åland till Öresund - att drabbas av rejäl algblomning i veckan.

Anledningen är det fina vädret.

Algerna trivs i solsken och milda vindar.

- Det ökar ordentligt till havs. Redan i morgon kan den kanske komma runt Gotland och delar av Öland, säger Gunnar Aneer på Länsstyrelsen i Stockholm.

Det är högtryck över Östersjön och solen gassar. Men den som beger sig till badstranden för att svalka sig senare i veckan kan bli besviken. Allt talar för allt talar för att östkusten drabbas av ännu en kraftig algblomning.

Gunnar Aneer är marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholm och följer algernas spridning via bland annat satelitbilder.

- Det går fort nu, på grund av det här vädret, säger han till aftonbladet.se.

Vissa av de blågröna blommande algerna är giftiga för människan. Det går dock inte att avgöra vilka alger som är ofarliga genom att titta på vattnet.

Den som badar bland alger kan drabbas av hudklåda, allergiska reaktioner eller värk. Mest utsatta är olika husdjur och småbarn, men även vuxna kan få symtom.

Gamla alger påskyndar blomningen

I mitten av juli blommade algerna kraftigt, bland annat kring Gotland och norra Öland. Troligtvis finns det mycket alger kvar i vattnet och det leder till att blomningen sker snabbare den här gången.

- De var fortfarande fräscha när lågtrycket blandade ned dem i vattnet när det blir lugnt flyter de upp igen. Viss nybildning sker också så länge det finns näring, säger Gunnar Aneer.

Exakt var algerna dyker upp beror på hur vinden blåser, men en stor del av östkusten riskerar att drabbas.

- Vi såg i dag att det förändrats en hel del och arealen som täcks ökar. Det finns framförallt mycket i finska viken, en bit ut och ned mot Gotland, säger Gunnar Aneer.

Det är inte säkert att detta är sista gången i år som Östersjön drabbas. Men ju längre in i augusti man kommer desto mindre är sannolikheten.

Kraftiga algblomningar

Enligt Informationscentralen för Egentliga Östersjön sträcker sig ett område med kraftiga algblomningar från mellersta Finska viken, ner mot Gotska Sandön, där blomningarna är svagare.

Svaga och osäkra blomningar har observerats på många platser i egentliga Östersjön. Svaga blomningar har observerats en bit ut från Ölands östkust, i de centrala delarna av Östra Gotlandshavet samt utanför Ösel och Dagö.

Osäkra blomningar har observerats norr om Öland, i Ålands hav, utanför Utklippan, samt ett större osäkert område vid Lettland och Litauens kust.

På kort sikt kan de återkommande algblomningarna öka syreproblematiken i Östersjön – och därmed öka risken för nya algblomningar. På lång sikt behöver konsekvenserna dock inte bli så stora om den onda cirkeln med nya blomningar bryts.

Så skyddar du dig:

Drick inte havsvatten.

Bada inte om du ser alger i vattnet eller om det är missfärgat.

Håll små barn, och husdjur, borta från vatten med algblomning.

Sök läkare om du fått i dig mycket vatten med giftalger.

Duscha om du badat i vatten med giftalger.

Sök läkarhjälp om du blir sjuk.

Ring Giftinformationscentralen 08-33 12 31 om du har frågor.

Se den aktuella algsituationen:

Läs mer:

Då trivs algerna:

Susanna Vidlund, Mattias Lundell

ARTIKELN HANDLAR OM