Vi börjar se en attitydförändring

NYHETER

FN-inspektörerna försiktigt optimistiska

BAGDAD

FN:s inspektionschefer på besök i Bagdad sade på söndagen att de börjar se en attitydförändring från Irak, som samtidigt överlämnade en del nya dokument om massförstörelsevapen. Dessa irakiska eftergifter lär dock knappast räcka för att bromsa in USA:s marsch mot krig.

Unmovic-chefen Hans Blix och IAEA-chefen Mohamed ElBaradei var försiktigt positiva efter två dagars överläggningar med Saddam Husseins rådgivare i Bagdad.

- Vi börjar se en attitydförändring från Irak, sade ElBaradei som dock poängterade att Irak fortfarande måste göra mer innan FN är tillfreds med samarbetet.

Irak överlämnade under helgen nya dokument om landets tidigare program för utveckling av nervgas, mjältbrand och långdistansrobotar. Irakierna lovade dessutom att tillsätta en kommission för att leta efter fler sådana dokument.

Klara bevis för att Irak har förstört sina gamla lager av nervgift och biologiska vapen har varit ett av FN:s huvudkrav. Länder som USA lär dock knappast nöja sig med de svar Irak levererade till Blix i helgen.

Spaningsflyg

En annan stötesten har varit FN:s krav att få använda sig av högflygande amerikanska spaningsflygplan under sina inspektioner. Enligt Blix lovade Bagdadregimen att lämna ett svar på den begäran under den kommande veckan.

Vidare lovade Irak att fortsätta uppmuntra forskare att låta sig intervjuas enskilt av FN. Detta har de tillfrågade irakiska forskarna börjat gå med på först under de senaste dagarna.

En vecka av spänd väntan tar nu vid, innan Blix och ElBaradei presenterar sin bedömning av Iraks samarbetsvilja inför FN:s säkerhetsråd på fredag.

- Irak förväntar sig att Blix och ElBaradei kommer att vara objektiva och rapportera sanningen utan att låta sig påverkas, sade Saddam Husseins rådgivare Amir al-Saadi i Bagdad på söndagskvällen.

Resolution

Om de irakiska eftergifterna inte bedöms vara tillräckligt långtgående kommer USA och Storbritannien att pressa på för en ny resolution i säkerhetsrådet som godkänner en militär insats.

USA:s utrikesminister Colin Powell sade tidigare på dagen att arbetet med att utforma en sådan resolution redan har börjat. Han tillade dock att Saddam Hussein fortfarande har ''kort tid'' på sig att vidta åtgärder för att undvika ett krig.

- Fredag är en viktig dag för säkerhetsrådet, och om vi fortfarande ser samma brist på samarbete som vi har sett i flera månader tycker vi att det är dags för säkerhetsrådet att överväga en resolution som säger att det är dags för allvarliga konsekvenser, sade han i amerikansk tv.

48 timmar

Den brittiska tidningen Sunday Telegraph uppgav att den resolution USA och Storbritannien planerar skulle ge Iraks president Saddam Hussein så lite som 48 timmar att fly Bagdad eller riskera krig. En talesman för den brittiska regeringen tonade dock ner uppgifterna.

I Egypten samlades flera arabledare för att diskutera hur ett krig i Irak kan undvikas. Men värden för toppmötet, den egyptiske presidenten Hosni Mubarak, sade att det inte finns mycket arabländerna kan göra.

- Det är den amerikanska regeringen, FN:s säkerhetsråd, och det brittiska parlamentet som har makt att inleda ett krig eller välja att avstå, sade han.

TT-AFP