Stålbad väntar för Posten

NYHETER

Fler personalminskningar väntar

STOCKHOLM

Posten blöder. Förlusten i rörelsen väntas bli 560 miljoner kronor för 2002.

  Stoppas inte blodflödet snart är pengarna slut 2005.

  Därför väntar ett stålbad, enligt vd Börge Österholm.

Postens vd Börge Österholm, som hastigt kallades in i slutet av 2002 när den förre vd:n fick sluta, har satt i gång en genomgång av alla verksamheter för att se vad som är bra och vad som är dåligt.

  - Säkert kommer vi att ha skäl att ta bort en och annan affär där vi helt enkelt inte har råd med den uthållighet vi haft tidigare, säger Börge Österholm till TT.

  - Det handlar givetvis om våra e-tjänster, där våra förväntningar inte alls har infriats.

  Sedan tidigare finns ett program för att minska antalet anställda inom administrationen med 1 000 personer, bland annat genom att lägga ut verksamhet på entreprenad.

  - Det klart, lägger man samman det här, så kan man nog etikettera det som ett stålbad, säger Börge Österholm.

  Enligt Österholm är personalminskningar också att vänta:

  - Jag kan inte nu ha någon uppfattning om hur många och var, men det är ganska uppenbart att vi måste titta på verksamheten, säger han.

Pengarna tar slut

  Vid en konferens med 470 av Postens högsta chefer nyligen konstaterade även bolagets nye ekonomichef Bo Friberg att det ekonomiska läget är ansträngt.

  - Fortsätter den negativa utvecklingen i samma takt är pengarna slut år 2005, sade han till de församlade cheferna, enligt Postens interntidning Nyhets-Posten.

  Redan delårsrapporten för de tre första kvartalen 2002 visade på det kritiska läget för Posten. Affärsområdet meddelanden och logistik gjorde då en förlust på 425 miljoner kronor och Svensk Kassaservice, som utför enklare kassaärenden, visade en förlust på 73 miljoner kronor.

  I dagsläget är Postens prognos att koncernens rörelseresultat för 2002 blir minus 560 miljoner kronor.

  De minskande brevvolymerna är en orsak till den stora förlustsiffran.

  - Det slår hårt mot vårt resultat, eftersom vi sitter med en i allt väsentligt fast struktur för att dela ut post varje dag till 4,1 miljoner hushåll, säger Börge Österholm.

  - I vårt nya servicenät ska vi med bättre följsamhet anpassa våra kostnader för sortering och brevbäring till det faktum att vi har vikande brevvolymer.

Dyr omställning

  Omställningen av hela det traditionella kontorsnätet har naturligtvis kostat mycket pengar och det tynger resultatet. Men investeringen på totalt en miljard kronor väntas ge besparingar på 250 miljoner kronor om året på lite sikt.

  Fackorganisationen Seko Posten tycker att brevbärare, sorterare och chaufförer redan är högst krismedvetna och räknar inte med stora nedskärningar i de grupperna.

  - Nej, det tror vi faktiskt inte. Det är ju där man sparat väldigt mycket de senaste åren, säger Alf Mellström, facklig företrädare för Seko Posten.

  Han håller dock med Börge Österholm om att det är bra att se över de elektroniska projekten.

  - Det är ganska uppenbart att många av de försöken aldrig kommer att ge Posten rimliga intäkter, säger han.

Maria Davidsson/TT