Irak: "En typisk amerikansk uppvisning"

NYHETER

Saddams rådgivare om Powells tal

- En typisk amerikansk uppvisning komplett med stunttrick och specialeffekter, sa Saddam Husseins rådgivare general Amir al-Saadi på torsdagen i en kommentar till Colin Powells tal.

Enligt al-Saadi hade även USA brutit mot resolution 1441 genom att misslyckas med att visa bevis inför FN:s säkerhetsråd. Han ansåg att Powells anklagelser mot Irak skulle kunna påverka den allmänna opinionen och skapa aggression mot Irak.

Bandupptagningarna var enligt Al-Saadi konversationer mellan irakiska officerare, visade ansträngningar att dölja hemligt sekretessbelagt material från inspektörerna.

- Vi har inget att dölja. Det här är helt enkelt konstgjorda bevis.

Han tycker att den amerikanske utrikesministern kunde ha sparat på säkerhetsrådets tid.

- FN:s inspektörer borde 'lämnas i fred utan att störas av trycket från medierna.

Inga spår sedan 1999

Al-Saadi sa att FN:s inspektörer hade besökt och inte funnit något illegalt på platserna som Powell visade på satellitbilderna.

- Alla palats inspekterade av UNSCOM och IAEA och de tog prover från vägarna, träden, möblerna med mera. De har inte funnit spår av någonting sedan 1999.

al-Saadi påpekade att vapeninspektören Blix själv sagt att han inte funnit bevis för att Irak skickat forskare från landet i försök att stoppa dem från att intervjuas av utrikiska medier.

Svårt fastställa äkthet

Iraks FN-ambassadör Mohammed al-Douri ifrågasätter USA:s bevis på att Irak döljer att de har massförstörelsevapen.

- Ingen ny information gavs, bara ljudinspelningar som det inte går att fastställa om de är äkta eller inte, sade han till nyhetsbyrån AP.

Han beklagade att han bara fått några minuter på sig att ge respons på Powells tal som pågick i över en timme.

- Det är uppenbart att Mr Powells anmärkningar inte uppnådde de resultat som USA:s regering ville uppnå.

-Det tydliga målet med det här mötet är att sälja idén om krig och aggression mot mitt land Irak, utan lagligt, moraliskt eller politiskt rättfärdigande, sade Amir al-Douri enligt AFP.

Susanna Vidlund