Vårdchock för homosexuella

NYHETER

Ny undersökning: Var tredje vårdanställd vill slippa dem

1 av 2 | Foto: ERFARNA MER HOMOFOBA 36 procent av vårdpersonalen skulle neka att ta emot homosexuella om de fick, enligt forskaren Gerd Röndahl som gjort undersökningen. Personerna på bilden har ingest samband med artikeln.

Var tredje vårdanställd vill slippa vårda homosexuella. Det visar en undersökning i Uppsala.

- Klart att ens åsikter spelar roll när man möter patienterna, säger forskaren Gerd Röndahl.

Hon menar att de homosexuella riskerar att få sämre omsorg.

Gerd Röndahl studerar attityden till hiv-infekterade och till homosexuella för sin doktorsavhandling. Och när vårdpersonalen är negativ får det konsekvenser.

- Sköterskan kommer in med medicinen men sätter sig inte ner på sängkanten. Patienten får mindre psykosocialt stöd, säger Gerd Röndahl, utbildad sjuksköterska.

"Skandalöst"

- Skandalöst, säger Anders Sellin, ordförande i Stockholm Pride och tidigare ordförande i RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.

Han tycker att siffrorna är anmärkningsvärda - men menar att det är en stor skillnad att bo utanför storstäderna.

Där är det svårare. I Stockholm kan homosexuella vända sig till speciella mottagningar.

- I Stockholm, Göteborg och Malmö finns en hyfsat god kunskap, säger Anders Selin.

222 personer har svarat på Gerd Röndahls enkät. En fråga löd:

- Om möjligheten fanns, skulle du vilja avstå att ge vård till en homosexuell?

Sjuksköterskor och undersköterskor, 57 personer, upplevde en konflikt. En av tre, 36 procent, svarade ja.

De ville avstå.

- De som hade erfarenhet av arbete i vården uttalade mer homofobi, säger Gerd Röndahl, som jobbar natt på en hjärtklinik.

Positiva studenter

Resten av de tillfrågade i hennes undersökning var studenter - på sjuksköteskeutbildning och gymnasiets vårdprogram. Av dem var det bara en av tio som ville avstå.

- De har inte konfronterats med någon homosexuell patient och vet ännu inte hur de reagerar, säger hon.

Gerd Röndahl tror att mer och bättre information kan minska rädslan för det som verkar främmande och ovanligt.

Nu ska hon intervjua homosexuella patienter och anställda inom vården - för att så småningom doktorera i vårdvetenskap.

- Man kan undra hur bristen på omsorg påverkar, säger Gerd Röndahl, själv utbildad sjuksköterska.

Kerstin Danielson