Regeringens läkare i finansskandal

NYHETER

Nära att kastas ut från börsen

Företaget som sköter regeringens hälsovård har varit ytterst nära att bli utkastat från börsen. Feelgood har bland annat presenterat en förlust på 4,9 miljoner kronor som ett "positivt operativt rörelseresultat" på 1 miljon kronor.

Hälsovårdsföretaget Feelgood har fått skarp kritik från Stockholmsbörsen för sin redovisning och informationshantering. Bolaget var nära att kastas ut från börsen, så pass grova var misstagen, men till sist nöjde sig disciplinnämnden med att utdela böter på 300000 kronor.

Feelgoods misstag kommer dryga veckan efter amerikanska WorldComs redovisningsfiffel. Feelgoods vd Carl-Henrik Söderström, medger att tajmingen är usel.

- Det är extra olyckligt att detta kommer fram just nu. Vi hade önskat att disciplinnämndens beslut blivit klart tidigare, säger han till Svenska Dagbladet.

Internt dokument

Tidningen har tagit del av ett internt dokument från Stockholmsbörsen som visar hur Feelgood brustit i redovisningen, prognoser och annan informationshantering.

Bland annat har företaget enligt använt sig av ett hemsnickrat resultatmått där vissa kostnader rensats bort. Måttet har kallats för operativt rörelseresultat och användes på kvartalsrapportens framsida år 2001.

Där skyltar bolaget med att de gjort ett ”positivt operativt rörelseresultat på 1,0 miljoner kronor första kvartalet”. I resultaträkningen står det att rörelseresultatet i själva verket var en förlust på 4,9 miljoner kronor.

Brott mot god redovisningssed

Disciplinnämnden anser att de olika måtten är förvirrande och att de bryter mot god redovisningssed.

Förutom flera redovisningstekniska detaljer har Feelgood försummat börsens informationskrav. Enligt SvD ser disciplinnämnden särskilt allvarligt på att Feelgood inte informerat om förändringar i prognoserna.

Carl-Henrik Söderström säger att bolagets informationsproblem beror på den snabba tillväxten de senaste åren.

- Den starka entreprenöriella framfarten gjorde att det administrativa arbetet eftersattes. Vi hade inte den struktur på organisationen som behövdes, säger han till SvD.

Han försäkrar också att misstagen inte kommer att ske igen.

Frida Johansson