Hur förändras luftens densitet vid låg- och högtryck?

NYHETER

I praktiken förändras inte luftens densitet särskilt mycket. Densiteten påverkas dels av lufttryck och dels av temperaturen. Lågtryck innebär tunnare luft och alltså lägre densitet. Men detta kompenseras av att luften i lågtryck är kallare - och kall luft har högre densitet.

När luft värms upp (av solen) rör molekylerna sig snabbare och gasen utvidgas, dvs blir tunnare och får därmed lägre densitet. Detta i sin tur kompenseras av högtryckets högre densitet.

Soliga vinterdagar kan det dock vara både högtryck och kall luft vilket faktiskt ger luften en högre densitet.

ARTIKELN HANDLAR OM

Väder