Studie: Över 4 600 dog i Puerto Rico-orkan

Foto: David Santiago /AP/TT
Orkanen Maria som drog in över Puerto Rico förra året dödade mer än 4 600 personer enligt en ny studie. Den officiella dödssiffran ligger på 64. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Över 4 600 personer dog i samband med orkanen Maria som drabbade Puerto Rico förra året, enligt forskares beräkningar.

Den dödssiffra som myndigheterna hittills har uppgett är 64.

Orkanen Maria drog fram över Puerto Rico i september förra året och orsakade förödelse för motsvarande hundratals miljarder kronor.

Enligt en forskargrupp vid Harvard University krävde den också åtminstone 4 645 liv. Det räknar in personer som dog mellan det att stormen nådde Puerto Ricos stränder, den 20 september, till den sista december. Det är mer än 70 gånger så många som den officiella dödssiffra som myndigheter har presenterat.

Svåra bedömningar

Bedömningen av hur många som dog har varit svår att göra på grund av förstörelsen och omfattande strömavbrott, enligt experter. Enligt tidigare, oberoende beräkningar skulle dödssiffran kunna överstiga 1 000 personer.

Den mest kostsamma orkanen som drabbat USA är Katrina, som drabbade södra USA år 2005. Då dog 1 833 personer som en konsekvens av ovädret.

Enligt de nya studierna av orkanen Maria, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine, dog många människor på grund av att vårdinstitutioner saknade elektricitet och för att vägar blockerats eller spolats bort.

"Ungefär en tredjedel av dödsfallen efter orkanen orsakades enligt rapporter från familjemedlemmar av fördröjd eller hindrad tillgång till vård", skriver forskarna i rapporten.

Besökte hushåll

Totalt bor 3,3 miljoner människor på USA-territoriet Puerto Rico. Harvard-forskarna har besökt 3 299 slumpmässigt utvalda hem, där människor fått beskriva dödsfall som kan kopplas till orkanens framfart. Utifrån det fick de fram att dödligheten i Puerto Rico var 62 procent högre än året dessförinnan.

Försvunna personer som inte har bekräftats döda har inte räknats in. 4 645 kan vara en "betydande underskattning", enligt rapporten. Personer som till exempel bodde ensamma och dog under orkanen lär ha missats i undersökningen och den faktiska siffran skulle kunna överstiga 5 700, anser forskarna.

Studien kan enligt dem "understryka den ouppmärksamhet som den amerikanska regeringen visar den sköra infrastrukturen på Puerto Rico".