Sågade ner 146 träd i värdefull allé – döms till böter

Foto: Polisens förundersökning
Träden ansågs särskilt värdefulla eftersom skalbaggar, fåglar och fladdermöss byggt bon där.

avJonathan Lundberg

NYHETER

Kvinnan i Vadstena sågade ner 146 träd, i allén som länsstyrelsen kallar en av Östergötlands fem mest värdefulla.

Nu döms hon till 60 dagsböter, skriver Corren.

Den gamla allén i Vadstena var visserligen i dåligt skick – men bara en handfull av träden behövde fällas. När det skulle ske hade länsstyrelsen ännu inte bestämt.

Resten av träden skulle beskäras, eftersom de omfattades av biotopsskydd. Särskilt värdefulla ansågs de eftersom vedlevande skalbaggar, hålhäckande fåglar och fladdermöss trivdes i de åldrade stammarna.

Fällde 146 träd

Det tyckte inte en kvinna i 60-årsåldern, som menade att träden blivit en säkerhetsrisk för människor och bilar. Därför tog hon saken i egna händer – och sågade ner 146 träd.

Under måndagen beslutade Linköpings tingsrätt att kvinnan gjort sig skyldig till brott mot områdesskydd, skriver Corren. Domen föll mot hennes nekande, då hon ansåg sig ha fått tillåtelse att fälla träden.

– Det hon uppfattade som en dispens, var i själva verket ett förslag till ett beslut som hon trodde var färdigt. Men så var det inte, säger kammaråklagare Jan Olof Andersson, till SVT Öst.

”Straffbart oaktsam”

Straffet blir 60 dagsböter. Tingsrätten menar att kvinnan varit "straffbart oaktsam" när hon inte kontrollerat ifall en dispens verkligen hade meddelats i skriftlig form.

De var Sveriges fem största skogsbränder 00:45
ARTIKELN HANDLAR OM

Vadstena

Träd