Vi måste fortsätta söka efter sanningen

avZendry Svärdkrona

NYHETER

Göran Persson bad Wallenbergs anhöriga om ursäkt

Den svenska regeringen måste fortsätta att utreda vad som hände med Raoul Wallenberg, enligt statsminister Göran Persson.

Foto: BJÖRN WANHATALO

- Vi måste fortsätta att söka efter sanningen och få visshet även om vi nu fått ytterligare några upplysningar som är värdefulla, inte minst vad gäller den svenska utrikesförvaltningens agerande tiden efter hans gripande. Men sanningen återstår att finna.

Ser allvarligt på kritiken

Göran Persson, som kommenterade Wallenbergfallet vid de nordiska socialdemokraternas träff utanför Oslo, ser mycket allvarligt på kritiken om att den svenska utrikesförvaltningen missade möjligheten att eventuellt utväxla Wallenberg efter kriget.

- Det är en mycket allvarlig kritik och långtgående. Dessvärre tycker jag att det ser ut som om det finns stöd för ett sådant påstående i de dokument som redovisas.

Göran Persson framförde därför en ursäkt från den svenska regeringen till Raoul Wallenbergs syster och bror på torsdagskvällen.

Beklagar Sveriges agerande

- Jag har direkt till Raoul Wallenbergs syster och bror framfört den svenska regeringens beklagande över det sätt på vilket utrikesförvaltningen skötte den här frågan 1945, -46 och -47. Jag har tyckt att det finns underlag i det här materialet som är av sådant slag att det är på sin plats att den svenska regeringen direkt till familjen framför ett djupt beklagande till familjen.