Deras hat är utan slut

NYHETER

Militanta fundamentalister attackerade ny ambassad

Foto: Stacks i brand Tusentals människor samlades utanför det danska konsulatet i Beirut för att protestera mot Muhammedteckningarna. Men det urartade och säkerhetsstyrkor tvingades skjuta tårgas men kunde inte hålla tillbaka folkmassan som trängde sig in på ambassaden och stack den i brand. Flera skadade har rapporterats.

Längs Tabarisgatan, där den danska ambassaden låg, hade polisen i?natt satt upp vägspärrar.

De trötta polismännen stoppade bilar, tittade på körkort och spanade i baksätena efter ? bomber? vapen?

När jag såg dem tänkte jag på den danske utrikesministern Per Stig Möllers patetiska men förståeliga ord i går. Han vädjar till politiska och religiösa ledare i ”berörda länder” att uppmana sina folk att hålla sig lugna och avstå från våld.

Hur mycket erfarenhet har inte de ordningspoliser, säkerhetspoliser och militärer jag såg i natt av att uppmana sitt folk till lugn. Är det inte det som ledarna i Mellanöstern ständigt manar sina befolkningar till? Är det inte därför denna region är så belamrad med fängelser, förhörslokaler och säkerhetspoliser?

Utanför fyravåningsbyggnaden som rymde danska ambassaden stod ännu fler poliser, både civila och i uniform. Några bar på automatkarbiner, andra stod med händerna i byxfickorna och med glimmande cigaretter i mungiporna.

Nabil Osseidy, som arbetar på säkerhetspolisens avdelning för diplomatiska kårens skydd, ryckte på axlarna när jag frågade om han trodde att det blir fler demonstrationer i dag, måndag. Hur skulle han kunna veta det?

Han stod ju bredvid ett hus som nu var ett sotigt, utbränt skal, ett hus som hans avdelning skulle skydda. Kanske blir det fler demonstrationer, kanske inte. Men i så fall får de rikta sig mot något annat än Danmarks ambassad, för av den finns det inget kvar.

Lugn!

Hur många gånger har makthavare i tredje världen inte riktat en sådan vädjan till sina folk.

Och hur många gånger har inte den rika världen riktat samma vädjan till fattiga, förtrampade människor?

Men om det ska bli lugn beror på hur mycken annan frustration som ligger under ytan. Det är självklart inte så enkelt att muslimer från Indonesien i öster till London i väster blev tvärförbannade och började bränna ambassader enbart för några teckningars skull.

De var den utlösande faktorn, en symbol för för förhållandet mellan oss och dem.

Missförstå mig inte. Jag vet att det finns fundamentalister som mycket väl kan ta enbart dessa fåniga teckningar som intäkt för både demonstrationer, upplopp och diverse religiösa fördömanden, kanske rentav dödsdomar.

Men det finns väl ingen som tror att revolutioner startar därför att en tidning i en annan världsdel var hädisk för fyra månader sedan?

Jag sitter i ett land som skapades av stormakterna utan att invånarna fick ett ord med i laget, som varit fransk koloni, som genomled ett långt och oerhört grymt inbördeskrig. Jag sitter i en stad som bombarderats av israeler, som beskjutits av amerikaner, som ockuperats av syrier och där premiärministern nyss sprängdes i luften.

Lugn!

Ja, de trötta poliserna som stod på Tabarisgatan i natt instämmer säkert i den danske utrikesministerns kloka uppmaning. Det gör säkerligen alla Beiruts invånare också, till och med demonstranterna som tände eld på ambassaden.

Men, som invånarna

i denna stad vet alltför väl, ibland uppstår kedjor av händelser som ingen kan kontrollera.

Peter Kadhammar