Varning för rekordhöga ozonhalter

NYHETER

Känsliga personer uppmanas hålla sig inne i Södermanland, Östergötland och Småland

Helgens soliga väder har satt fart på luftföroreningarna.

Halten marknära ozon har stigit så kraftigt att Miljöinstititutet nu utfärdat en varning.

Känsliga personer i de utpekade områdena uppmanas att hålla sig inne.

-Det kan ju reta slemhinnor och ögon för astmatiker, säger Kjell Petersson vid Miljöinstitutet till SR Ekot.

Marknära ozon bildas av den kemiska reaktion som uppstår när solljuset träffar kväveoxider, till exempel från avgaser.

Under lördagen passerades gränsvärdet 180 mikrogram per kubikmeter i Södermanland, Småland och Östergötland - och halterna är högst på landbygden.

Högsta på fem år

Det är första gången på fem år som halterna ligger så högt, uppger Ekot.

Rekordvärdena fick Miljöinstitutet att besluta om en varning.

Enligt Kjell Petersson är det olämpligt för känsliga personer att utföra tyngre arbeten eller till exempel springa motionslopp så länge ozonvärdena är höga.

Föroreningarna kommer via luftmassor som dragit in från andra länder över Sverige.

Den förorenade luften reagerar med det strålande solljuset och bildar marknära ozon.

Högst ute på landet

Känsliga personer uppmanas att hålla sig inne åtminstone tills solen går ner, då halterna sjunker.

Enligt Miljöinstitutet är de marknära ozonhalterna högst ute på landet - inte i storstäder.

- I städerna finns det mycket biltrafik som genererar kväveoxider som oxiderar ozonet. Generellt sett kan man säga att halterna i städerna är 15 procent lägre än på landsbygden, säger Petersson till Ekot.

Ozon både skyddar och skadar

Caroline Olsson