Allt färre röstar som föräldrarna

NYHETER

– Känslan av att tillhöra ett parti har minskat, säger docent Anders Westholm

För 15 år sedan röstade ungefär 65 procent av ungdomarna på samma parti som sina föräldrar. Vid ungt vals nätfråga förra veckan blev motsvarande siffra ca 28 procent.

– Känslan av att tillhöra ett parti minskar och det är inte längre lika lätt att veta vad ens föräldrar röstar på, säger docent Anders Westholm.

Anders Westholm skrev i början av 1990-talet en avhandling om sambandet mellan barn och föräldrars sätt att rösta. Det fanns då ett starkt samband.

Ungefär 65 procent röstade på samma parti som sina föräldrar och 80 procent höll sig inom samma block.

– Jag tror inte att ert resultat har att göra med att de sociala förhållandena mellan barn och vuxna ser annolunda ut i dag eller att unga skulle vara mindre intresserade av politik utan snarare att föräldrar inte i lika hög grad sänder ut några partipolitiska signaler, säger han.

Byter parti ofta

Många föräldrar byter parti ofta och partitillhörighet är inget som ligger särskilt djupt så man pratar heller inte så mycket om det i hemmen.

– Man pratar nog om politik på andra sätt och är mer inriktad på sakfrågor, säger Anders Westholm.

Redan i början av 1990-talet hade partitillhörigheten hos folk i allmänhet börjat blekna, menar Anders Westholm.

– De starka sambanden mellan klass och partitillhörighet har minskat hela tiden sedan sedan vi började föra statistik i slutet av 1960-talet. Nu är det vanligare att man röstar efter sakfrågor och man byter parti oftare. Vi har blivit mer individuella och har mer information, säger han.

Är det vanligt att man röstar på ett motsatt parti för att göra uppror?

– Nej, det har ju funnits diverse sådana teorier genom tiderna, men ingenting i min undersökning tyder på det, säger Anders Westholm.

Föräldern fortfarande viktig

Den faktor som har allra störst inflytande på barn är vilka partipolitiska signaler föräldern sänder ut, menar Anders Westholm.

– Om man har föräldrar med en stark partipolitisk tillhörighet så är det vanligare att man påverkas och röstar som dem. Jag tror att föräldrar har större inflytande än kompisar, säger Anders Westholm.

Det parti som oftast går i arv inom familjen är socialdemokratin.

– Men man ska inte dra för höga växlar på det sambandet, det har också att göra med storleken på partiet, säger Anders Westholm.

Många vet inte

Av de 109 000 som svarade på Ungt vals nätfråga svarade undefär en tredjedel att de kan tänka sig rösta på samma parti som föräldrarna, en av tio har helt andra sympatier, 40 procent vet inte vad föräldrarna röstar på och resten vet inte vilket parti som passar dem bäst.

Karin Abrahamsson ([email protected])