Stort teleavbrott i Dalarna

NYHETER

Telefontrafiken i Dalarna och södra Norrland drabbades av stora driftstörningar från fyratiden på fredagsmorgonen. En telekabel grävdes av under natten och möjligheten att ringa över GSM-nätet begränsades starkt.

Teletrafiken bröts av helt även för närmare två tusen fasta abonnenter i Dalarna. Även Dalapolisen och lokala sjukhus drabbades av teleavbrott.

Enligt Telia Soneras driftcentral skulle den avgrävda kabeln vara reparerad vid åttatiden på fredagsmorgonen.

TT