Bodström välkomnar KU-granskning

NYHETER

”Har aldrig diskuterat upphovsrätt med amerikanerna”

Justitieminister Thomas Bodström förnekar bestämt att han gjort något fel i samband med razzian mot The Pirate Bay.

- Det är klarlagt att vi inte agerat i strid med grundlagen, säger han till aftonbladet.se.

Han har aldrig pratat upphovsrättsfrågor med företrädare för den amerikanska regeringen.

Justitieministern är anklagad för att ha brutit mot grundlagen i samband med polisingripandet.

Han förenekar det återigen.

Enligt åklagare Roswall säger tjänstemän på justitiedepartementet att hot mot den svenska regeringen uttalats från den amerikanska regeringen.

Hur ser du på det? Talar inte åklagaren sanning?

- Åklagaren säger också att han inte ser det som en påtryckning. Vi har inte agerat i strid med grundlagen och det är det det handlar om här.

Ska den amerikanska regeringens åsikter i det här fallet få styra oss?

- Vi ska inte låte dem påverka oss. Jag har inte haft några som helst diskussioner med dem om upphovsrättsfrågor. Det skulle jag kunna ha, det är inte otillåtet, men de har inte hört av sig till mig.

Thomas Bodström välkomnar att konstitutionsutskottet ska utreda om turerna kring ingripandet mot The Pirate Bay.

- Jag tycker det är jättebra. Det är klarlagt att jag inte agerat i strid med grundlagen och i KU får jag en bättre möjlighet att visa det.

- Dessutom är det ett bra tillfälle att visa hur departementet arbetar.

Åklagaren Håkan Roswall säger till TT att han inte upplever sig ha varit utsatt för någon form av politiska påtryckningar vid mötet med två tjänstemän på justitiedepartementet den 7 april.

– Som jag bedömde det var man angelägen att informera om varför upphovsrättsbrotten skulle prioriteras upp, det vill säga att det var ett nationellt intresse. Men det sades ingenting om vad jag förväntades göra eller hur eller när. De är helt enkelt inte kapabla att tala om för mig hur man utreder den här typen av brott, säger åklagaren.

Simone Söderhjelm, TT