Nya sprickor upptäckta på Essingeleden

NYHETER

Stockholm

Sprickor har upptäckts på ytterligare ett körfält på den påseglade delen av Essingeleden genom Stockholm.

De nya sprickorna har upptäckts under beläggningen i det tredje norrgående körfältet och reparationsarbetet kan dra ut på tiden till efter den 3 januari när försöket med trängselskatt inleds, skriver Dagens Nyheter.

I början av nästa vecka väntas Vägverket fastställa en tidsplan för reparationsarbetet.

Det fjärde norrgående körfältet stängdes omedelbart av på Sveriges mest trafikerade led, E 4 genom Stockholm, efter påseglingen av landets största pontonkran Lodbrok den 14 oktober.

För de ansvariga för trängselskattens genomförande kan problemen på Essingeleden bli en mardröm. I samband med försöket är Essingeleden avgiftsfri och alla prognoser pekar på en kraftig trafikökning under de sju månader försöket pågår. Reparationsarbetet kan bli till nackdel för försöket med trängselskatt.

TT