”Skrota läxorna i grundskolan”

NYHETER

Vänsterpartiet vill ha en mer likvärdig skola genom att ta bort läxorna

Med avskaffade läxor i grundskolan vill vänsterpartiet kompensera eleverna för deras olika bakgrund.

Att skrota läxorna är en av punkterna i partiets program för en likvärdiga skola, som läggs fram under onsdagen.

Mer koncentrerad undervisning och tillräckligt många utbildade lärare kompenserar för de avskaffade läxorna utan att skoldagen blir längre, säger politiska sekreteraren Anders Thoré till Svenska Dagbladet. Han anser att erfarenheterna av läxfrihet är goda i Teleborgs Centrumskola i Växjö.

”Bortitok”

Vänsterpartiet säger att skolan kommit bort från sitt mål att ge alla samma möjligheter, att den inte förmår kompensera för elevernas sociala skillnader.

Fp:s skoltalesman Jan Björklund är kritisk mot förslaget som han kallar ”helt bortitok”.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz säger att politikerna inte ska lägga sig i om skolan ska ha läxor. Hon kallar det en ”överdriven ambition” att detaljstyra skolarbetet.

TT