Regeringen får underkänt för buggning – igen

NYHETER

Lagrådet underkänner den lag om buggning som justitieminister Thomas Bodström vill se redan från i sommar. Han tar åt sig en del, men finner inget skäl att lägga lagförslaget på is.

Regeringen vill tillåta poliser att med våld och i hemlighet ta sig in i bostäder där en misstänkt brottsling antingen bor eller kan tänkas befinna sig, och placera ut mikrofoner för avlyssning.

Mot bakgrund av andra förslag om hemliga avlyssningsmetoder mot personer som inte misstänks för något brott, alltså i förebyggande syfte, ser Lagrådet stora risker.

Därför vill Lagrådet – som består av landets högst uppsatta jurister – ha villkor så tydliga att ”risken för extensiv tillämpning eller för missbruk minimeras”.

Dessutom anser Lagrådet att behovet av buggning inte är klarlagt och frågar sig om lagförslaget ”fyller rimliga krav på rättssäkerhet”. Det kan också bryta mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, enligt Lagrådet.

Läkare skyddas

Ska förslaget ändå genomföras vill Lagrådet se flera ändringar. Bland annat måste samtal med läkare skyddas från avlyssning.

– Jag håller med Lagrådet vad gäller läkarna, samt om informationsskyldigheten till dem som utsätts, säger Bodström till TT.

– Men vi har olika uppfattningar i en del rättspolitiska övervägningar, till exempel risken för terroristdåd, grova sexualbrott och grov utpressning. Det är helt naturligt, vi kan inte alltid kan tycka exakt likadant.

Bodström säger att regeringen kommer att rätta sig efter flera av Lagrådets synpunkter, men han räknar fortfarande med att lagen kan träda i kraft som planerat.

– Buggning finns i Norge, Finland och Danmark. Det vore orimligt om Sverige skulle vara det enda landet i Norden som inte hade den möjligheten.

”Rejält magplask”

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson lyfter på hatten för Lagrådet och skulle helst se lagförslaget förpassat till närmaste soptunna. Eldunderstöd kommer från Rolf Olsson (v) i riksdagens justitieutskott som talar om ett ”rejält magplask för justitieministern”.

De vill att Bodström hejdar sig och inväntar Integritetsskyddskommitténs förslag 2007. Något gehör får de dock inte.

– Arbetet med rättssäkerheten får inte stanna av, säger Bodström.

Regeringen har sedan 1980-talet i olika omgångar försökt få till stånd en lag som tillåter buggning. Senast justitieminister Laila Freivalds 2000. Även hon hade svårt att förklara behovet och drog på sig skarp kritik från Lagrådet.

Karl Vicktor Olsson/TT Lars Pedersen/TT