Vården får klagomål: Otillgänglig och rörig

TT

Publicerad 2024-06-05

Nummerlapp på en vårdcentral. Arkivbild.

Många patienter upplever primärvården som otillgänglig och osammanhängande, vilket leder till otrygghet och oro. Det visar en sammanställning av patientklagomål.

Det är Inspektionen av vård och omsorg (Ivo) och Patientnämnden (Pan) som står för sammanställningen.

Av 13 784 klagomål som kommit till Pan och Ivo om primärvården, till exempel vårdcentraler och barnavårdscentraler, rör 16 procent tillgänglighet och vårdansvar.

Det vanligaste klagomålet är att det är svårt att få kontakt med sin vårdcentral. Somliga upplever också långa väntetider, och vissa känner att de själva måste ta ansvar för att samordna sin egen vård när olika vårdenheter är inblandade.

”Avsaknad av tillgänglig vård kan förvärra sjukdomsläget eller att man missar allvarliga sjukdomstillstånd vilket är en patientsäkerhetsrisk. Bristande tillgänglighet till primärvården kan också innebära att patienten söker sig till fel vårdnivå och tvingas söka sig till en redan belastad akutmottagning”, säger Daniel Lilja, avdelningschef på Ivo, i ett pressmeddelande.