Svidande kritik: Sverige var senfärdiga i sin pandemihantering

Coronakommissionens andra delrapport klar

Senfärdigt svar, otillräckliga skyddsåtgärder och bristande beredskap.

I sin andra delrapport kommer coronakommissionen med svidande kritik mot den svenska coronahanteringen.

Regeringen får också kritik för att ha väntat i flera veckor innan man agerade för att säkra skyddsutrustning.

Sveriges hantering av pandemin har präglats av senfärdighet. Den slutsatsen drar coronakommissionen i sin delrapport som presenterades vid lunchtid på fredagen.

Dessutom var de inledande skyddsåtgärderna otillräckliga för att stoppa eller ens kraftigt begränsa smittspridningen i landet.

Enligt rapporten nåddes regeringen av information om att Sverige kunde drabbas av en allvarlig kris med bristande beredskap redan i slutet av januari/början på februari.

Anders Tegnell, statsepidemiolog.
Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Tog inget initiativ på sex veckor

Socialstyrelsen gjorde några mindre inköp av skyddsutrustning i februari, men vare sig myndigheten eller regeringen tog något initiativ för att få information om läget i kommunernas vård och omsorg. Först i mitten på mars fick Socialstyrelsen uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning.

”De sex veckorna i februari och början av mars framstår därför i kommissionens ögon som förlorad tid för att avhjälpa bristen på skyddsutrustning.”

De riktar också kritik mot att Arbetsmiljöverket inte var öppna med att det rådde brist på utrustning och kallar agerandet för ett svek mot vård- och omsorgspersonal som fick utföra vård utan rätt skydd eller stöd för andra sätt att skydda sig.

Kommissionen slår fast att smittan kom till Sverige via resor, främst från Italien och Österrike under vecka 9. Smittspridningen var troligtvis också betydligt mer omfattande än vad som framgick av den data som myndigheterna presenterade då.

Otillräcklig för att möta en pandemi

Valet av åtgärder tidigt var avgörande för smittspridningen och hur den skulle utvecklas i landet, skriver kommissionen. Medan Danmark och Norge redan 11, 12 mars vidtog skarpa åtgärder och Finlands regering beslutade om undantagstillstånd gjorde den svenska regeringen och myndigheter inget motsvarande.

Expertgruppen slår också fast att den svenska krisberedskapen var undermålig och att den svenska smittskyddslagstiftningen både var och är otillräcklig för att möta en pandemi.

Att den svenska sjukvården trots allt har klarat pandemin beror till största del på sjukvårdspersonalen, skriver de.

”Hälso- och sjukvården har med kort varsel kunnat ställa om och skala upp vården av sjuka i covid-19. Det är i stor utsträckning personalens förtjänst. Omställningen har skett till priset av en extrem belastning för de anställda liksom inställd och uppskjuten vård. Vi kommer därför att leva med pandemins konsekvenser under en lång tid framöver.”

Åtgärderna begränsade inte smittan

Kommissionen konstaterar också att Sverige valde en annorlunda väg jämfört med många andra länder våren 2020.

Åtgärderna har byggt på frivillighet snarare än ingripande regleringar. Om det vägvalet var rätt kommer kommissionen att återkomma till i sin slutrapport.

”Kommissionen kan dock redan nu konstatera att de svenska åtgärderna under våren 2020 framstår som sena inte bara i förhållande till våra nordiska grannländer utan även – inte minst utifrån vår nuvarande kunskap – i förhållande till den då rådande smittspridningen i landet. Åtgärderna under pandemins tidiga skede lyckades inte stoppa eller ens kraftigt begränsa smittspridningen i landet. ”

Lena Hallengren, socialminister.
Lena Hallengren, socialminister.
Publisert:

LÄS VIDARE