Här ska du ta det lugnt på vägarna i sommar

Petra Hedbom/TT

Publicerad 2022-05-26

Nästan 50 vägarbeten av mer omfattande karaktär planeras för sommaren.
Nästan 50 vägarbeten av mer omfattande karaktär planeras för sommaren.

Under sommaren sker vägarbeten på många håll landet, vilket innebär störningar i trafiken. Det bästa är att vara väl förberedd när man sätter sig bakom ratten, uppmanar Trafikverket.

I Sverige finns cirka 10 000 mil statliga vägar som ska underhållas och förbättras. I sommar planeras för omkring 46 större vägarbeten, vilket påverkar trafiken

— Vika avstigningar som görs kan variera och för att kunna planera sin resa är det bästa att titta på Trafikverkets webbplats vad som gäller. Det finns många appar som är bra men de säger oftast hur läget är just nu och inte hur det är om en vecka, säger Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket.

Stor påverkan

Sex av de planerade vägarbetena bedöms få mycket stor påverkan på trafiken. Det allra mest komplicerade är renoveringen av Tingstadstunneln i Göteborg, ett bygge som redan har börjat. Där går det nu bara att köra rakt norr- eller rakt söderut efter tunneln.

— Tunneln leder till en komplicerad trafikspagetti både i norr- och södergående. Ska man öster eller västerut efter tunneln behöver man ta en annan väg, säger Jonas Eliasson.

Andra omfattande arbeten är bland annat mellan Sävar och Gumboda där det görs en mittseparering, E4:an söder om Stockholm där det byggs trafikplatser och repareras en bro och E4:an mellan Ljungby och Toftanäs som ska bli motorväg.

Strömsundsbron i Jämtland är också helt avstängd de flesta helger förutom midsommar och några helger i juli. Vardagar är det omväxlande fält i ena riktningen.

Mindre trafik

Att Trafikverket gör så många arbeten på sommaren beror dels på att det generellt är mindre trafik än under övriga året. Men också för att det inte får vara för kallt.

— Bygg- och ingenjörsmässigt går det inte att jobba med betong och asfalt när det är tjäle eller frost, säger Jonas Eliasson.

Den som upplever att vägarbetena bli fler har rätt. Det beror på att många broar och vägar i Sverige byggdes under 50-, 60- och 70-talen och de har nu nått sin maximala livslängd. De behöver därför byggas om och renoveras.

Förutom säkerhet görs vägarbeten för att bygga bort delar där det lätt blir trångt, minska risken för akuta fel och för att förbättra för kollektivtrafiken.

Jonas Eliasson, som inte själv planerar någon bilsemester i år, uppmanar alla som ska ut på vägarna att ta det lugnt när de passerar ett vägarbete.

— Att sakta ner minskar risken för olyckor både för de som arbetar och för trafikanter. De allra flesta trafikanter beter sig vettigt, men det räcker med att det finns några dårar så minskar säkerheten.

Ämnen i artikeln