Fem punkter om extremvädret

Bränder, översvämningar och torka har blivit vanligare på senare tid.

Hur påverkas vi av det extrema vädret?

SMHI:s klimatforskare Erik Kjellström svarar på fem frågor.

  • Ovanligt varmt, torka, översvämningar och stormar – är det det nya extremvädret?

– Att vårt väder och klimat ändras har vi varit medvetna om ganska länge. Men jordens klimat och många typer av väder förändras i frekvens och intensitet.

Värmeböljor, extremvärme, skyfall och torka ser vi allt mer av. Tittar man globalt är det tydligt att det är en ökad trend av dessa på många håll i världen.

  • Hur påverkas samhället av extremvädret?

– Det beror på hur sårbart och rustat samhället är för att bemöta det. Men även i ett välrustat land som till exempel i Sverige, där vi ofta har översvämningar och skyfall har vi mycket kvar att göra.

I länder som till exempel Indien har man haft så höga temperaturer att myndigheterna uppmanat människor att stanna hemma. På vissa platser kan det vara skadligt att vara utomhus. I stora delar av västafrika, Indien och Pakistan, som dessutom är väldigt folkrika, kommer det att bli ännu varmare och de kommer att få det svårt.

  • Hur påverkas människor av extremvädret?

– Vid hög värme till exempel kan det leda till direkta hälsoproblem för äldre människor och för barn som kanske inte dricker tillräckligt. Det är viktigt att man anpassar samhällsfunktioner för att hantera till exempel värmeböljor och översvämningar.

Avsaknad av vatten är ett stort problem såväl för människor som för djur, men även inom industrin. Även i Sverige har vi drabbats av vattenbrist torra år och somrar. Som sommaren 2018 som var extremt varm.

  • Vad kan vi vänta oss framöver?

– Hur framtiden ser ut beror helt på hur samhället lyckas med att minska koldioxidutsläppet. Om planeten blir varmare blir det värre. Vi kommer att se en ännu varmare värld redan om fem år. Och det kommer att bli stora problem för kommande generationer.

Minskar man inte klimatpåverkan fortsätter det att bli varmare, de här enstaka väderhändelserna som sker ganska sporadiskt kommer att ske oftare med högre intensitet och torkan kommer att bli värre.

Vi ser i scenarierna för Sverige också större kontraster mellan blöta och torra somrar, det är definitivt ett problem.

  • Hur kan man anpassa samhället till det nya extremvädret?

– Man kan arbeta med det i form av infrastruktur, eller bygga hus som är bättre anpassade för att få ned temperaturerna. Vid områden som drabbas av översvämningar kan det i stället handla om att skapa färre asfalterade ytor och skapa mer grönområden. Det är också viktigt att hushålla med vatten och fördelningen av vattnet, säger Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHI.

Semesterfirare på en strand i Tyskland.
Semesterfirare på en strand i Tyskland.
Publisert:

LÄS VIDARE