Doftsprej återkallas – kopplas till dödsfall

Av:  TT-AP

Doftsprejen från Better Homes & Gardens återkallas från Walmart-butiker i USA.
Doftsprejen från Better Homes & Gardens återkallas från Walmart-butiker i USA.

Hur kommer det sig att fyra personer i olika amerikanska delstater drabbades av allvarlig tropisk sjukdom – trots att ingen rest utomlands? Det mysteriet tror sig smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha löst. De kopplar fallen till en rumssprej som har importerats från Indien.

De fyra som insjuknade bodde i Georgia, Kansas, Minnesota och Texas. Två av dem – varav ett barn – har avlidit.

Utredare upptäckte samma typ av bakterier som orsakar infektionssjukdomen melioidos i en sprejflaska i en av de drabbades hem. CDC genomför tester för att bekräfta att bakterierna i flaskan är från samma stam som har upptäckts hos de fyra patienterna. Tidigare labbprover har visat att infektionsfallen är nära besläktade.

Aromaterapisprejen har sålts på butikskedjan Walmart, som återkallat 3 900 flaskor.

Melioidos är sällsynt i USA, med omkring tolv inrapporterade fall om året.

Publisert: