Myggbekämpningen stoppad: "Exceptionellt år"

Cecilia Klintö/TT

Publicerad 2023-08-16

Bekämpningen av översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven kan inte fortsätta trots sommarens fjärde översvämning. Arkivbild.

Det har varit ett speciellt år för myggbekämparna vid Nedre Dalälven. När området nu översvämmats en fjärde gång under samma sommar har lagret av bekämpningsmedel sinat.

– Det har varit ett exceptionellt år, säger bekämpningsledare Martina Schäfer.

Redan förra veckan började problemen vid Nedre Dalälven på grund av regnet. Bekämpningsmedlet geggar nämligen ihop sig i behållarna när det regnar.

– Vi förlorade ganska mycket tid på det och samtidigt började vattnet att stiga igen. Nu är det otroligt stora översvämningar i Dalälven, det är ett flöde som vi nästan aldrig har sett förut, säger Martina Schäfer.

Räcker inte

Eftersom det handlar om ett stort geografiskt område räcker inte bekämpningsmedlet för ännu en insats. Det går inte att ha hur stora lager som helst, eftersom bekämpningsmedlen bara har en viss hållbarhet, framhåller hon.

Det kommer heller inte att gå att skaffa fram mer medel i tid, eftersom leveranstiden är tre månader.

– Det vi har kvar räcker inte på långa vägar, säger Martina Schäfer.

Att det här kommer att resultera i fler myggor är hon säker på, men hur illa det blir för dem som bor i området är fortfarande oklart.

Fjärde gången

Antalet mygglarver som kläcks efter en ny översvämning brukar bli lite mindre för varje ny översvämning under samma säsong och nu är man alltså inne på den fjärde översvämningen sedan i maj.

Det är också osäkert i vilken utsträckning myggorna som kläcks i översvämningsvåtmarkerna söker sig in i samhällen.

TT: Hur har myggsommaren hittills varit vid Nedre Dalälven?

– Det har varierat. På vissa ställen har det varit väldigt bra och på andra ställen har man upplevt en del mygg.

I Klarälven däremot pågår myggbekämpningen för fullt i Forshaga kommun. Det är ett geografiskt mycket mindre område, som dessutom har ett eget lager av bekämpningsmedel.

ANNONS