BO efter Finlandsdådet: Även små barn mobbar

Elin Swedenmark/TT

Publicerad 2024-04-07

Barn efterlyser fler vuxna i skolan, enligt Barnombudsmannen. Arkivbild.

Pojken som sköt tre skolkamrater i Finland var bara tolv år och angav mobbning som motiv. Men barn utsätts för trakasserier även i mycket yngre år.

– Vi vet att barn utsätts redan från förskoleklass, säger Barnombudsmannen Juno Blom.

Dådet i Finland får inte bli en måttstock på när vuxenvärlden ska agera för utsatta barn, argumenterar Juno Blom. Hon tycker att händelsen visar att de vuxna måste ta ansvar för barns mående mycket tidigare.

– Vi vet att barn utsätts för mobbning redan från förskoleklass. Det vilar ett tungt ansvar på vuxna att förebygga och stoppa mobbning i skolan.

”Klump i magen”

Tröskeln att söka hjälp i alla åldrar minskar när de vuxna visar sig intresserade och tar dem på allvar.

– Nu har det skett en fruktansvärt tragisk händelse. Men även i Sveriges skolor finns barn som har en klump i magen och känner sig ensamma och rädda. De känner att de inte har någon vuxen att vända sig till. Det vet vi, säger hon.

– Men det är ofta först när utsattheten eskalerar som barn upplever att det blir de reaktioner som de har önskat mycket tidigare.

Resurser räcker inte

Barn begär inte guld och gröna skogar, understryker Juno Blom, de vill bara enklare få hjälp snabbt. Men resurserna räcker inte, visar BO:s samtal med barn.

– Barn uttrycker att man skulle önska att vuxna var närvarande hela tiden under skoldagen och att de ska reagera mer på när något händer.

Mobbning och otrygghet är ett stort problem, konstaterar Juno Blom. Många upplever också att elevhälsan är otillgänglig. Och de som söker hjälp hos Barn- och ungdomspsykiatrin får ofta vänta länge på en utredning.

– Det finns kuratorer som jobbar ihjäl sig för att barn ska må bra. Skolan kan många gånger känna att de är ensamma i att hantera det här.