Läsförmågan bland svenska fjärdeklassare kraftigt försämrad

Publicerad 2023-05-16

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och Cecilia Stenman, undervisningsråd.

Skillnaderna i läsförståelse ökar bland svenska fjärdeklassare, det visar den globala studien Pirls 2021.

Bland elever från resurssvaga hem har läsförståelsen försämrats kraftigt.

– Vi är bekymrade på Skolverket, säger generaldirektör Peter Fredriksson.

Den svenska skolan har blivit alltmer segregerad.

Det säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson på tisdagen i samband med att resultatet från den globala studien Pirls 2021 presenteras.

Fjärdeklassare från resursstarka hem presterade på samma nivå som i den senaste mätningen 2016.

Men läsförståelsen sjunker bland elever från resurssvaga hem. Det är inte bra när grupper av elever får en försämrad läsförståelse, konstaterar Peter Fredriksson.

– Vi är bekymrade på Skolverket att vi har en segregerad skola. Det är däremot oförändrade resultat vi ser bland resursstarka elever, säger han.

Sverige bäst 2001

Sammantaget har de svenska resultaten försämrats.

– Men det har vi gemensamt med de övriga länderna i EU/OECD. Vi är fortfarande över genomsnittet. Flickor presterar generellt bättre än pojkar, säger Peter Fredriksson.

År 2001 låg Sverige bäst till av alla deltagande länder. Det försämrade resultatet hos många länder kan förklaras av bland annat pandemin, menar han.

– En ytterligare förklaring som vi ser till de svenska resultaten handlar om demografiska förändringar, då antalet elever som inte talar svenska i hemmet har ökat, säger Peter Fredriksson.

Singapore, Hongkong, Ryssland och England tillhör de länder som fick bättre resultat än Sverige.

Skolminister Lotta Edholm (L) kommenterar resultaten på tisdagen.

– Det gör mig väldigt, väldigt bekymrad. Vi har en läskris i svensk skola, framför allt för de resurssvaga eleverna och skolorna, säger Lotta Edholm på en pressträff.

Följ ämnen i artikeln