Ingvar Kamprads mörka nazistförflutna

1994 briserade bomben i Expressen:

Den gemytliga möbelgubben Ingvar Kamprad har ett mörkt förflutet som aktiv på yttersta högerkanten.

Den 21 oktober 1994 publicerade Expressen ett av sina största scoop:

Under många år - också sedan vidden av Hitlertysklands krigsförbrytelser stått klart för var och en - hade Ingvar Kamprad varit engagerad i den nazistiska Nysvenska rörelsen, som bland annat propagerade för ett enat och rasmedvetet rensat Europa.

Rörelsen leddes av Per Engdahl och Expressens grävande visade att Ingvar Kamprad och Engdahl hade träffats många gånger från 1942 och framåt och stod varandra nära.

Höll bröllopstalet

Kamprad bidrog med pengar till rörelsen och gav också ut Per Engdahls bok ”Politisk allmänbildning”.

När Ingvar Kamprad gifte sig första gången 1950 var Per Engdahl inte bara inbjuden utan också ombedd att hålla tal.

För Ingvar Kamprads del blev hösten 1994 en 46 dagar lång kamp att återupprätta sitt anseende efter avslöjandet.

I princip hela Ikeas stab ägnade sig åt krishantering och redan innan artiklarna publicerades hade man som strategi att lägga alla kort på borden, redovisa allt och en person fick i uppdrag att leta igenom Riksarkivet, dit Per Engdahl donerat alla sina handlingar, för att hitta allt som hade beröringspunkt med Kamprad.

Ingvar Kamprad förnekade ingenting men hänvisade dels till sin ungdom - han har varit 16 år när han började engagera sig i Nysvenska rörelsen - och han hade insett ”sitt livs största misstag” som han också kallade ”förvillelser”.

Nya avslöjanden

Fyra år senare, 1998, kom en uppföljning.

Vad Expressen inte upptäckt och vad Ingvar Kamprad inte nämnt trots sin strategi med ”alla kort på borden” var att han varit involverad i en än mer hårdförd nazistorganisation innan han gick med i ”Nysvenska rörelsen”, avslöjade Elisabeth Åsbrink i boken ”Och i Wienerwald står träden kvar”.

Flera år tidigare hade Kamprad gått med i Nordisk ungdom, där medlemmarna klädde sig i uniform med koppel och gjorde Hitlerhälsningar vid mötena.

Ingvar Kamprad var medlem, han klistrade upp affischer för möten, deltog vid möten och läger. I skolan propagerade han, ritade hakkors i böcker och på bänkar.

Avslöjandet misstänkliggjorde honom mer än det första eftersom han ansågs medvetet ha dolt sitt förflutna.

Själv förklarade han att han dels inte riktigt mindes sin tid i Nordisk ungdom, dels att han tyckte att själva det faktum att han tidigt glidit över till Nysvenska rörelsen visade att han redan i tonåren tagit avstånd från organisationen.

Publisert:

LÄS VIDARE