Dyrt – så in i Norden

NYHETER

Danmark i topp – billigast i Finland

1 av 2

Sveriges satsning på förnybar el och mindre kärnkraft har höjt elpriset med ungefär 830 kronor i månaden för en familj i villa sedan 1996.

Utan höjningarna hade vi legat på samma nivå som i Finland, där elpriserna är lägst i Norden.

- Elen är ingen stor fråga i Finland, vi har låga priser jämfört med resten av Europa, säger Simo och Sara Routarinne i finländska Vanda.

Danmark hade så in i Norden högst elpris med 2:21 kronor per kilowattimme våren 2010. Tvåa hamnade Sverige med 1:39, strax före Norge på 1:31, medan finländarna bara betalade 93 öre kilowattimmen.

Skatt och momsandelen av elpriset är också högst i Danmark, 57 procent. I Sverige var skatten och momsen 38 procent av priset, medan Norge hamnade på 30 procent och Finland på 27 procent

För en familj i villa som förbukar 25 000 kWh per år var månadskostnaden ungefär 4 600 kronor i Danmark, 2 900 i Sverige, 2 700 i Norge och 1 900 i Finland. Det ska tilläggas att få danska villor förbrukar så mycket el.

”Helt fri marknad”

- Vi har gått från statliga elverk till en helt fri marknad, det är klart att det har märkts, säger Rasmus och Ditte Svane i danska Søborg.

I Danmark har politikerna höjt skatt och moms för att de inte längre vill vara beroende av fossileldad värmekraft.

I Sverige har skatten höjts stegvis sedan folkomröstningen om kärnkraft 1980, för att minska beroendet av kärnkraft. Höjd skatt och satsningar på förnybar el (i form av elcertifikat och utsläppsrätter) har höjt de svenska priserna ungefär 40 öre per kWh sedan 1996, enligt Magnus Thorstensson på Svensk Energi. Det motsvarar 830 kronor i månaden för en familj i en genomsnittsvilla.

Tanken i båda länderna är att höjda priser ska få konsumenterna att dra ner på elförbrukningen.

Satsar på kärnkraftverk

Finländarna är mer pragmatiska och har i stället satsat på nya kärnkraftverk. Norrmännen kan ofta hålla nere priserna eftersom deras egen produktion av el nästan bara kommer från billig vattenkraft. Men även där svider elpriserna:

- Vi tänker alltid på att snåla, vi värmer till exempel aldrig rum vi inte använder, säger Fredrik och Ingrid Aunegård i norska Tromsø.