Oheliga Birgitta

Hon har blivit kallad hårdhudad och oansvarig.
Få saker är så provocerande som en nybliven mamma som gör karriär i maktens korridorer.
EU-ministern Birgitta Ohlsson vet vad det innebär att gå emot den traditionella kvinnorollen.

EU-ministern Birgitta Ohlsson om sina framtidsdrömmar och glädjen över att bli mamma