OPCW på 30 sekunder

Reporter: Björn Barr

Publicerad:
Uppdaterad:

Nobels fredspris 2013 gick till det internationella samarbetsorganet OPCW, organisationen för förbud av kemiska vapen.

Men vad är det egentligen?

Aftonbladet listar allt du behöver veta – på en halv minut.

OPCW grundades 1997 i Nederländerna i ett försök att förbjuda och begränsa tillgången på kemiska vapen i världen.

Kemvapenkonventionen (CWC) som OPCW har sin grund i skrevs under 1993, för 20 år sedan, men avtalet började gälla 1997.

Förstört kemvapen

Under åren som gått har OPCW bidragit till att nära 80 procent av hela världens kemvapenarsenal har förstörts.

Alla länder som har undertecknat konventionen – som innebär ett totalförbud mot kemvapen och förstörandet av sådana vapen – är automatiska medlemmar av OPCW.

Fram till i höstas var det bara Angola, Egypten, Israel, Burma, Nordkorea, Sydsudan och Syrien som inte skrivit under.

Ansträngd relation med USA

OPCW har hamnat i fokus i samband med krigsbrotten i Syrien rörande kemvapen.

I enlighet med en FN-resolution har OPCW uppdraget att förstöra Syriens kemiska vapenarsenal till mitten av 2014.

Medan relationerna med FN baserats på praktiskt samarbete rörande kontrollen av kemvapenkonventionens efterlevnad så har relationerna med USA varit ansträngda.

2002 såg USA till att avsätta dåvarande chefen José Bustani eftersom han stod i vägen för USA:s planer på en invasion av Irak.

Publicerad: