EU-domstolen stoppar datalagringsdirektivet

Protester i Göteborg inför införandet av Datalagringsdirektivet (DLD) år 2012.
Protester i Göteborg inför införandet av Datalagringsdirektivet (DLD) år 2012.

Datalagringsdirektivet har kritiserats hårt för att det tvingar företag att lagra information om samtal och internettrafik.

Nu ogiltigförklaras det av EU-domstolen.

- Det är glädjande. Det innebär att vi inte behöver vara rädda för att vår information hamnar i orätta händer, säger Fredrick Federley, EU-kandidat och riksdagsledamot för C.

I höstas kritiserades det av EU-domstolens generaladvokat och i dag kom beskedet att EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet. Domstolen anser att direktivet leder till allvarliga intrång i människors grundläggande rättigheter, intrång som är dåligt reglerade.

Fredrick Federley (C), EU-kandidat och riksdagsledamot, är lättad över beskedet.

- Det innebär att vi inte behöver vara rädda för att vår information hamnar i orätta händer. Min stora oro har inte varit att regeringarna, ens om Stefan Löfven blir statsminister, ska vara ute efter mig. Utan att det går slentrian i lagrandet av informationen eller att den ska läcka, säger han.

"Kommer hitta nya vägar"

2012 blev direktivet svensk lag som innebär att mobil- och bredbandsbolag är skyldiga att lagra trafikuppgifter om data- och teletrafik i sex månader. Till exempel lagras uppgifter om var personer befann sig när kommiunikationen inleddes eller avslutades. Däremot lagras inte innehållet i sms, telefonsamtal eller mejl.

EU-domstolens besked i dag betyder att direktivet får jobbas om, men Fredrick Federley är orolig för att förespråkarna i Europa kommer försöka igen:

- De krafter som vill ha lagrad övervakning och tillgång till samtliga medborgares tele- och datakommunikation kommer att hitta andra vägar

de kommer försöka få ett nytt direktiv. Men de kommer ha en bättre integritetsaspekt, säger Fredrick Federley (C).

Sverige var ett av de länder som i protest dröjde med att införa direktivet och fick därför böta tre miljoner euro.

- Det är ett rimligt krav att ställa att man får tillbaka de pengarna, säger Fredrick Federley.

Christian Engström, EU-parlamentariker för Piratpartiet, har drivit frågan med att riva upp datalagringsdirektivet och räknar med att den svenska lagen rivs upp:

- Det är ett grundlagsvidrigt övergrepp på våra rättigheter. Därför förväntar vi oss att regeringen omedelbart gör vad som krävs för att upphäva den svenska lagen om datalagring, säger Christian Engström (PP), i ett pressmeddelande.

Publisert: